Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęBuczek Seweryn wspólnik spółki cywilnej PROFI CONSTRUCTION s.c. w upadłości likwidacyjnej (Jelenia Góra)

Dane Upadłego

  • Upadły: Buczek Seweryn wspólnik spółki cywilnej PROFI CONSTRUCTION s.c.
  • Adres: Karola Miarki 18, 58-500 Jelenia Góra
  • Województwo: Dolnośląskie
  • NIP: 6112554445,     Regon:020153774

Dane Sądu

Dane Upadłości

  • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 46/16
  • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 23/16
  • Data ogłoszenia Upadłości: 2016-09-26
  • Sędzia Komisarz: SSR Joanna Skowon

Dane Syndyka

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30751. Buczek Seweryn prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik Spółki cywilnej pod nazwą „Profi Construction” s.c. w upadłości likwidacyjnej w Jeleniej Górze. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 46/16. [BMSiG-30490/2019]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Seweryna Buczka prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą „Profi Construction” s.c. w Jeleniej Górze (sygn. akt V GUp 46/16) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności upadłego, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Gospodarczego w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 18, pokój 205. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu Komisarzowi sprzeciw co do uznania bądź odmowy uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30751

Dodano: 2019-06-12 09:21:30 przez Administrator

2018-07-20 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32137. Buczek Seweryn prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą PROFI CONSTRUCTION s.c. w upadłości likwidacyjnej w Jeleniej Górze. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 46/16. [BMSiG-31682/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Seweryna Buczka prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik Spółki cywilnej pod nazwą „Profi Construction” s.c. w Jeleniej Górze (sygn. akt V GUp 46/16) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Gospodarczego w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 18, pokój 205, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 140/2018 (5528) z dnia 20 lipca 2018 r. → Pozycja 32137

Dodano: 2018-07-20 11:51:23 przez Administrator

2017-09-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 36182. Buczek Seweryn prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą PROFI CONSTRUCTION s.c. w Jeleniej Górze. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 46/16. [BMSiG-36490/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Seweryna Buczka prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą „Profi Construction” s.c. w Jeleniej Górze (sygn. akt V GUp 46/16) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności upadłego, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Gospodarczego w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 18 pokój 205. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania bądź odmowy uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 187/2017 (5324) z dnia 27 września 2017 r. → Pozycja 36182

Dodano: 2017-09-29 15:15:23 przez Administrator

2016-10-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 28078. Buczek Seweryn prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą PROFI CONSTRUCTION s.c. w Jeleniej Górze. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 23/16. [BMSiG-28759/2016]

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 września 2016 r. w sprawie o sygn. akt V GU 23/16:
1. ogłosił upadłość Seweryna Buczka (Buczek) NIP 6112554445, REGON 020153774, prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą „Profi Construction” s.c. w Jeleniej Górze (NIP 6112710595, REGON 021468468), zamieszkałego w Małej Kamienicy 19, 58-512 Stara Kamienica;
2. określił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmującego likwidację majątku dłużnika;
3. wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia;
4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis do księgi wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Skowron;
6. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Jedlińskiego.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 209/2016 (5094) z dnia 27 października 2016 r. → Pozycja 28078

Dodano: 2016-10-30 08:33:38 przez Administrator

2016-09-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 28078. Buczek Seweryn prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą PROFI CONSTRUCTION s.c. w Jeleniej Górze. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 23/16. [BMSiG-28759/2016]

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 września 2016 r. w sprawie o sygn. akt V GU 23/16:
1. ogłosił upadłość Seweryna Buczka (Buczek) NIP 6112554445, REGON 020153774, prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą „Profi Construction” s.c. w Jeleniej Górze (NIP 6112710595, REGON 021468468), zamieszkałego w Małej Kamienicy 19, 58-512 Stara Kamienica;
2. określił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego jako obejmującego likwidację majątku dłużnika;
3. wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia;
4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis do księgi wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
5. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Skowron;
6. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Jedlińskiego.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 209/2016 (5094) z dnia 27 października 2016 r. → Pozycja 28078

Pliki do pobrania

Dodano: 2016-10-30 08:33:30 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK