Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęBulik Hanna w upadłości likwidacyjnej (Zaścienie)

Dane Upadłego

 • Upadły: Bulik Hanna
 • Adres: , Zaścienie
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 58040916144,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XVIII GUp 1012/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XVIII GU 192/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-07-23
 • Sędzia Komisarz: SSR Łukasz Grzechnik

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Dominika Kopanicka
 • Numer licencji: 1213
 • Adres: ul. Sokratesa 9/287, 01-909 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: +48 606 305 035

2020-03-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16413. Bulik Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIIIWydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1012/19. [BMSiG-16044/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Hanny Bulik, PESEL 58040916144, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, sygn. akt XVIII GUp 1012/19, Syndyk masy upadłości złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 19 lutego 2020 r. listę wierzytelności. Poucza się przy tym, że listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy każdy zainteresowany, zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego. Każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16413

Dodano: 2020-03-25 11:14:12 przez Administrator

2019-09-03 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45269. Bulik Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 192/19, XVIII GUp 1012/19. [BMSiG-45300/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 lipca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GU 192/19, postanawia:
I. ogłosić upadłość Hanny Bulik, zamieszkałej w msc. Zaścienie 20 (kod pocztowy: 05-252 Warszawa), PESEL 58040916144;
II. określić, że Hanna Bulik jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Dominiki Kopanickiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1213);
VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. W przedmiotowej sprawie proszę o powoływanie się na nową sygnaturę sprawy o numerze XVIII GUp 1012/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 170/2019 (5809) z dnia 03 września 2019 r. → Pozycja 45269

Dodano: 2019-09-03 09:45:12 przez Administrator

2019-07-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 45269. Bulik Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 192/19, XVIII GUp 1012/19. [BMSiG-45300/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 lipca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GU 192/19, postanawia:
I. ogłosić upadłość Hanny Bulik, zamieszkałej w msc. Zaścienie 20 (kod pocztowy: 05-252 Warszawa), PESEL 58040916144;
II. określić, że Hanna Bulik jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Dominiki Kopanickiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1213);
VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. W przedmiotowej sprawie proszę o powoływanie się na nową sygnaturę sprawy o numerze XVIII GUp 1012/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 170/2019 (5809) z dnia 03 września 2019 r. → Pozycja 45269

Dodano: 2019-09-03 09:45:08 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK