Burda Ilona (Warszawa)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Upadły: Burda Ilona
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 61110302503
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie
 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GU 863/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XIX GU 863/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-08-07
 • Sędzia Komisarz: ASR Małgorzata Gołębiowska

2020-09-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46339. Burda Ilona. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 863/19. [BMSiG-46979/2020]

OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Ilony Burdy obwieszcza, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2020 roku (sygn. akt XIX GU 863/19):
1. ogłosił upadłość Ilony Burdy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie, adres: ul. Modlińska 65D m. 10, 03-199 Warszawa, PESEL 61110302503);
2. wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności;
3. wezwał wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. na sędziego komisarza wyznaczył asesora sądowego Małgorzatę Gołębiowską, a na syndyka masy upadłości wyznaczył Dariusza Kwiatkowskiego (nr licencji doradcy resturkturyzacyjnego: 938);
5. określił jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Jednocześnie syndyk informuje, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46339
 • Dodano: 2020-09-14 10:41:03
 • Administrator

2020-08-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46339. Burda Ilona. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 863/19. [BMSiG-46979/2020]

OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Ilony Burdy obwieszcza, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2020 roku (sygn. akt XIX GU 863/19):
1. ogłosił upadłość Ilony Burdy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie, adres: ul. Modlińska 65D m. 10, 03-199 Warszawa, PESEL 61110302503);
2. wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności;
3. wezwał wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. na sędziego komisarza wyznaczył asesora sądowego Małgorzatę Gołębiowską, a na syndyka masy upadłości wyznaczył Dariusza Kwiatkowskiego (nr licencji doradcy resturkturyzacyjnego: 938);
5. określił jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Jednocześnie syndyk informuje, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46339
 • Dodano: 2020-09-14 10:40:58
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK