Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęBurdon Aneta w upadłości likwidacyjnej (Swidnica)

Dane Upadłego

 • Upadły: Burdon Aneta
 • Adres: , Swidnica
 • Województwo: Dolnośląskie
 • PESEL: 73071104766,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
 • Wydział: VI Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych
 • Województwo:Dolnośląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 98/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 182/20,
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-06-22
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Dane Syndyka

2020-07-29 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37391. Burdon Aneta. Sąd Rejonowy w Wabrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 182/20, VI GUp 98/20. [BMSiG-37647/2020]

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 roku, sygn. akt VI GU 182/20, ogłosił upadłość Anety Burdon, zamieszkałej przy ul. Kazimierza Wielkiego 22/7, 58-100 Świdnica, PESEL 73071104766, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji 936) oraz ustalił, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Grzegorz Wichrowski, syndyk Anety Burdon, ul. Semaforowa 34A/2, 52-115 Wrocław, sygn. akt VI GUp 98/20, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37391

Dodano: 2020-07-29 09:28:19 przez Administrator

2020-06-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37391. Burdon Aneta. Sąd Rejonowy w Wabrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 182/20, VI GUp 98/20. [BMSiG-37647/2020]

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 roku, sygn. akt VI GU 182/20, ogłosił upadłość Anety Burdon, zamieszkałej przy ul. Kazimierza Wielkiego 22/7, 58-100 Świdnica, PESEL 73071104766, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji 936) oraz ustalił, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Grzegorz Wichrowski, syndyk Anety Burdon, ul. Semaforowa 34A/2, 52-115 Wrocław, sygn. akt VI GUp 98/20, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37391

Dodano: 2020-07-29 09:28:15 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK