Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęCapała Krystyna Teresa w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Capała Krystyna Teresa
 • Adres: ,
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • PESEL: 54041901505,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Koszalinie
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Gospodarczych
 • Adres: ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin
 • Województwo:Zachodniopomorskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VII GUp 101/19 „of”
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VII GU 138/19 „of”
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-08-06
 • Sędzia Komisarz: SSR Dariusz Szymczak

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Zdzisław Pawłowski
 • Numer licencji: 478
 • Adres: Borkowice 16a, 76-038 Dobrzyca
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Telefon: 510 295 828

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności


Poz. 62021. Capała Krystyna Teresa. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 101/19 „of”. [BMSiG-61905/2019]

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Krystyny Teresy Capały, sygn. akt VII GUp 101/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 14 listopada 2019 r. złożył uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności;
2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62021

Dodano: 2019-12-02 13:40:58 przez Administrator

2019-11-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 56858. Capała Krystyna Teresa. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 101/19 „of”. [BMSiG-56859/2019]

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Krystyny Teresy Capały, sygn. akt VII GUp 101/19 „of” ogłasza, że w dniu 17 października 2019 r. syndyk złożył listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 214/2019 (5853) z dnia 05 listopada 2019 r. → Pozycja 56858

Dodano: 2019-11-05 14:31:19 przez Administrator

2019-08-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 43147. Capała Krystyna Teresa. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 138/19 „of”, VII GUp 101/19 „of”. [BMSiG-43148/2019]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem, sygn. akt VII GU 138/19 „of”, z dnia 6 sierpnia 2019 r. ogłosił upadłość Krystyny Teresy Capała, PESEL 54041901505, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego komisarza, Zdzisława Pawłowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 478, na syndyka. Jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3. ust. 1 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Postępowanie prowadzić pod sygnaturą VII GUp 101/19 „of”.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 161/2019 (5800) z dnia 21 sierpnia 2019 r. → Pozycja 43147

Dodano: 2019-08-21 09:32:53 przez Administrator

2019-08-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 43147. Capała Krystyna Teresa. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 138/19 „of”, VII GUp 101/19 „of”. [BMSiG-43148/2019]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem, sygn. akt VII GU 138/19 „of”, z dnia 6 sierpnia 2019 r. ogłosił upadłość Krystyny Teresy Capała, PESEL 54041901505, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego komisarza, Zdzisława Pawłowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 478, na syndyka. Jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3. ust. 1 Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Postępowanie prowadzić pod sygnaturą VII GUp 101/19 „of”.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 161/2019 (5800) z dnia 21 sierpnia 2019 r. → Pozycja 43147

Dodano: 2019-08-21 09:32:50 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK