CENTRUM INTERNATIONAL Sp. z o.o.

CENTRUM INTERNATIONAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Gryfice)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca restrukturyzacyjny
 • Upadły: CENTRUM INTERNATIONAL Sp. z o.o.
 • Adres: Niekładzka 9, 72-300 Gryfice
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • KRS: 0000183218
 • NIP: 8510109556
 • Regon:005431503
 • Sygnatura akt Upadłości: XII GUp 69/15
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XII GU 106/14
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2015-09-23
 • Sędzia Komisarz: SSR Sylwia Karwecka-Wronka

2021-06-08 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 36651. CENTRUM INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gryficach. KRS 0000183218. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 grudnia 2003 r., sygn. akt XII GUp 69/15. [BMSiG-35771/2021]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 maja 2021 roku w postępowaniu upadłościowym Centrum International spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gryficach, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XII GUp 69/15, zmieniono postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 23 września 2015 roku w przedmiocie ogłoszenia upadłości w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego sędziego komisarza S.S.R. Moniki Rzepiejewskiej wyznaczyć sędziego komisarza w osobie S.S.R. Sylwii Karweckiej-Wronki.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 108/2021 (6253) z dnia 08 czerwca 2021 r. → Pozycja 36651
 • Dodano: 2021-06-08 22:02:13
 • Administrator

2021-02-16 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału


Poz. 11169. CENTRUM INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gryficach. KRS 0000183218. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 grudnia 2003 r., sygn. akt XII GUp 69/15. [BMSiG-9991/2021]

W związku ze sporządzeniem i złożeniem przez syndyka w dniu 19 września 2019 roku oddzielanego planu podziału nr 2, sum uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi Księgę Wieczystą KW nr SZ1 G/00026869/8 - sygn. akt XII GUp 69/15 - sędzia komisarz ogłasza, iż oddzielny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin- -Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza zarzutów, co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 31/2021 (6176) z dnia 16 lutego 2021 r. → Pozycja 11169
 • Dodano: 2021-02-16 15:19:05
 • Administrator

2021-02-16 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 11168. ENTRUM INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gryficach. KRS 0000183218. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 grudnia 2003 r., sygn. akt XII GUp 69/15. [BMSiG-9987/2021]

W związku ze sporządzeniem i złożeniem przez syndyka w dniu 19 września 2019 roku oddzielanego planu podziału nr 1 sum uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1G/00020913/0, sygn. akt XII GUp 69/15, sędzia komisarz ogłasza, iż oddzielny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin- -Centrum w Szczecinie - Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza zarzutów, co do ostatecznego planu podziału, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 31/2021 (6176) z dnia 16 lutego 2021 r. → Pozycja 11168
 • Dodano: 2021-02-16 15:18:54
 • Administrator

2021-01-26 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 5668. CENTRUM INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gryficach. KRS 0000183218. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 grudnia 2003 r., sygn. akt XII GUp 69/15. [BMSiG-4391/2021]

W związku ze sporządzeniem i złożeniem przez syndyka w dniu 19 września 2019 roku oddzielnego planu podziału nr 2 sum uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1G/00026869/8, o sygn. akt XII GUp 69/15, sędzia komisarz ogłasza, iż oddzielny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza zarzutów, co do ostatecznego planu podziału, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w dzienniku Gazeta Wyborcza - wydaniu lokalnym i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 16/2021 (6161) z dnia 26 stycznia 2021 r. → Pozycja 5668
 • Dodano: 2021-01-26 17:13:39
 • Administrator

2021-01-26 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału


Poz. 5669. CENTRUM INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gryficach. KRS 0000183218. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 grudnia 2003 r., sygn. akt XII GUp 69/15. [BMSiG-4502/2021]

W związku ze sporządzeniem i złożeniem przez syndyka w dniu 19 września 2019 roku oddzielanego planu podziału nr 1 sum uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Gryficach prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1G/00020913/0, sygn. akt XII GUp 69/15, sędzia komisarz ogłasza, iż oddzielny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin- -Centrum w Szczecinie, Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza zarzutów, co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w dzienniku Gazeta Wyborcza - wydaniu lokalnym o ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 16/2021 (6161) z dnia 26 stycznia 2021 r. → Pozycja 5669
 • Dodano: 2021-01-26 17:13:52
 • Administrator

2020-07-30 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 37746. CENTRUM INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gryficach. KRS 0000183218. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 grudnia 2003 r., sygn. akt XII GUp 69/15. [BMSiG-37972/2020]

W związku ze sporządzeniem przez syndyka i przekazaniem sędziemu komisarzowi w dniu 20 października 2017 roku i 24 maja 2018 roku uzupełniających list wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Centrum International spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gryficach, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XII GUp 69/15, sędzia komisarz ogłasza, iż zostały one wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do list wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37746
 • Dodano: 2020-07-30 10:27:09
 • Administrator

2017-07-03 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 25611. CENTRUM INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gryficach. KRS 0000183218. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 grudnia 2003 r., sygn. akt XII GUp 69/15. [BMSiG-25360/2017]

W związku ze sporządzeniem przez syndyka i przekazaniem sędziemu komisarzowi listy wierzytelności z dnia 24 marca 2017 roku w postępowaniu upadłościowym Centrum International spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gryficach, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 69/15 - sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19, pokój 110, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 126/2017 (5263) z dnia 03 lipca 2017 r. → Pozycja 25611
 • Dodano: 2017-07-04 06:37:31
 • Administrator

2015-10-12 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 23 września 2015 roku ogłoszono upadłość CENTRUM INTERNATIONAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gryficach, obejmującą likwidację majątku dłużnika, i zarejestrowano pod sygn. akt: XII GUp 69/15.
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Moniki Rzepiejewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Marka Młynarczyka.
Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz w wydaniu lokalnym dziennika „Gazeta Wyborcza” zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin.
Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się obwieszczeń o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2015 → Numer 198/2015 (4829) z dnia 12 października 2015 r. → Pozycja 15378
 • Dodano: 2015-10-12 21:41:41
 • Administrator

2015-09-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 23 września 2015 roku ogłoszono upadłość CENTRUM INTERNATIONAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gryficach, obejmującą likwidację majątku dłużnika, i zarejestrowano pod sygn. akt: XII GUp 69/15.
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Moniki Rzepiejewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Marka Młynarczyka.
Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” oraz w wydaniu lokalnym dziennika „Gazeta Wyborcza” zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin.
Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się obwieszczeń o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2015 → Numer 198/2015 (4829) z dnia 12 października 2015 r. → Pozycja 15378

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2015-10-12 21:40:28
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK