Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęChantkowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej ()

Dane Upadłego

 • Upadły: Chantkowska Małgorzata
 • Adres: ,
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 59061309300,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 • Wydział: XV Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XV GUp 121/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XV GU 503/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-05-28
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Agnieszka Rajewska
 • Numer licencji: 1001
 • Adres: Stary Rynek 15-21, 58-105 Bydgoszcz
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: (42)340 2882

2019-12-02 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 62067. Chantkowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 121/18. [BMSiG-61972/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Chantkowskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie sygn. akt XV GUp 121/18, informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62067

Dodano: 2019-12-02 13:52:23 przez Administrator

2019-09-03 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 45296. Chantkowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 121/18. [BMSiG-45412/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Chantkowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 121/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 08.08.2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10 i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 170/2019 (5809) z dnia 03 września 2019 r. → Pozycja 45296

Dodano: 2019-09-03 10:05:34 przez Administrator

2019-06-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 31579. Chantkowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 121/18. [BMSiG-31476/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Chantkowskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 121/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 30.05.2019 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 115/2019 (5754) z dnia 14 czerwca 2019 r. → Pozycja 31579

Dodano: 2019-06-15 10:34:09 przez Administrator

2019-01-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2885. Chantkowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 121/18. [BMSiG-2244/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Chantkowskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 121/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 13.12.2018 r. sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 12/2018 (5651) z dnia 17 stycznia 2019 r. → Pozycja 2885

Dodano: 2019-01-17 11:02:20 przez Administrator

2018-10-30 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 47538. Chantkowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 121/18. [BMSiG-47257/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Chantkowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 121/18, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 11 października 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 211/2018 (5599) z dnia 30 października 2018 r. → Pozycja 47538

Dodano: 2018-10-30 12:07:23 przez Administrator

2018-10-19 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 45708. Chantkowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 121/18. [BMSiG-45598/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Chantkowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 121/18, sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 3.09.2018 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10 i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 204/2018 (5592) z dnia 19 października 2018 r. → Pozycja 45708

Dodano: 2018-10-19 11:15:09 przez Administrator

2018-10-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 45522. Chantkowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 121/18. [BMSiG-45297/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Chantkowskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 121/18, informuje, że sporządzone zostało oszacowanie wraz z opisem przysługującego upadłej prawa własności stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Bydgoszczy przy ul. Swobodnej 14, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi Księgę Wieczystą KW nr BY 1B/00141609/6 wraz z udziałem związanym 5135/632008 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, księga gruntowa KW nr BY1B/00085159/5. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 203/2018 (5591) z dnia 18 października 2018 r. → Pozycja 45522

Dodano: 2018-10-20 17:21:15 przez Administrator

2018-06-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 23937. Chantkowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 503/17. [BMSiG-23451/2018]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 28.05.2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 503/17 ogłosił upadłość Małgorzaty Chantkowskiej (PESEL: 59061309300), nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłej, wyznaczył syndyka Agnieszkę Rajewską (nr licencji 1001), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 108/2018 (5496) z dnia 06 czerwca 2018 r. → Pozycja 23937

Dodano: 2018-06-06 09:59:51 przez Administrator

2018-05-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 23937. Chantkowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 503/17. [BMSiG-23451/2018]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 28.05.2018 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 503/17 ogłosił upadłość Małgorzaty Chantkowskiej (PESEL: 59061309300), nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłej, wyznaczył syndyka Agnieszkę Rajewską (nr licencji 1001), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 108/2018 (5496) z dnia 06 czerwca 2018 r. → Pozycja 23937

Dodano: 2018-06-06 09:59:45 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK