Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o.

Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Chełm)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Zarządca sądowy

Dane Upadłego

 • Upadły: Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o.
 • Adres: Lubelska 133A, 22-100 Chełm
 • Województwo: Lubelskie
 • KRS: 0000123412
 • NIP: 5631953367
 • Regon:110256409

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: IX GRp 2/20
 • Data wszczęcia postępowania: 2020-04-30
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Zarządca sądowy

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 25164. CHEŁMSKI PARK WODNY I TARGOWISKA MIEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chełmie. KRS 0000123412. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2002 r., sygn. akt IX GRp 2/20, IX GReu 2/21. [BMSiG-24498/2022]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 11 kwietnia 2022 r. nadzorca wykonania układu zawartego w sprawie sygn. IX GRp 2/20, GReu 2/21 z wierzycielami przez Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie, złożył sprawozdanie za okres 1 stycznia 2022 r.-31 marca 2022 r. dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25164
 • Dodano: 2022-05-11 19:35:44
 • Administrator

2022-02-03 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 6141. CHEŁMSKI PARK WODNY I TARGOWISKA MIEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chełmie. KRS 0000123412. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2002 r., sygn. akt IX GRp 2/20, IX GReu 2/21. [BMSiG-5270/2022]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 17 stycznia 2022 r. nadzorca wykonania układu zawartego w sprawie IX GRp 2/20, GReu 2/21 z wierzycielami przez Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie złożył sprawozdanie za okres 1 września 2021 r. - 31 grudnia 2021 r. dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 023/2022 (6422) z dnia 03 lutego 2022 r. → Pozycja 6141
 • Dodano: 2022-02-03 17:45:11
 • Administrator

2021-10-01 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 61729. CHEŁMSKI PARK WODNY I TARGOWISKA MIEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chełmie. KRS 0000123412. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2002 r., sygn. akt IX GRp 2/20, IX GReu 2/21. [BMSiG-60977/2021]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 15 września 2021 r. nadzorca wykonania układu zawartego, w sprawie o sygn. akt IX GRp 2/20, IX GReu 2/21, z wierzycielami przez Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie złożył sprawozdanie za okres 1 czerwca 2021 r. - 31 sierpnia 2021 r. dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 191/2021 (6336) z dnia 01 października 2021 r. → Pozycja 61729
 • Dodano: 2021-10-01 21:10:59
 • Administrator

2021-07-13 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 44907. CHEŁMSKI PARK WODNY I TARGOWISKA MIEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chełmie. KRS 0000123412. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2002 r., sygn. akt IX GRp 2/20, IX GReu 2/21. [BMSiG-43980/2021]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 11 czerwca 2021 r. nadzorca wykonania układu zawartego, w sprawie o sygn. akt IX GRp 2/20, IX GReu 2/21, z wierzycielami przez Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie złożył sprawozdanie za okres 18 marca 2021 r. - 31 maja 2021 r. dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 132/2021 (6277) z dnia 12 lipca 2021 r. → Pozycja 44907
 • Dodano: 2021-07-13 08:06:11
 • Administrator

2021-04-20 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 25599. CHEŁMSKI PARK WODNY I TARGOWISKA MIEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chełmie. KRS 0000123412. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2002 r., sygn. akt IX GRp 2/20. [BMSiG-24383/2021]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że przyspieszone postępowanie układowe Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie, sygn. akt IX GRp 2/20, zostało zakończone z dniem 18 marca 2021 r., a doradca restrukturyzacyjny Leszek Jarosz objął funkcję nadzorcy wykonania układu zawartego z wierzycielami przez Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie, zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem z dnia 4 stycznia 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 75/2021 (6220) z dnia 20 kwietnia 2021 r. → Pozycja 25599
 • Dodano: 2021-04-20 18:37:11
 • Administrator

2021-01-18 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 3634. CHEŁMSKI PARK WODNY I TARGOWISKA MIEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chełmie. KRS 0000123412. SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2002 r., sygn. akt IX GRp 2/20. [BMSiG-2209/2021]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 4 stycznia 2021 r., sygn. akt IX GRp 2/20, Sąd zatwierdził układ zawarty przez Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie z wierzycielami w trybie określonym prawomocnym postanowieniem sędziego komisarza z dnia 24 sierpnia 2020 roku, o treści następującej:
a) w odniesieniu do grupy I spłata wierzycieli z tej grupy, których wierzytelności nie przekraczają kwoty 1.000 zł (tysiąc złotych) dokonana będzie w sposób poniższy: następuje umorzenie całości odsetek (ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej) i dodatkowych kosztów za okres przed i po otwarciu postępowania układowego. Następuje jednorazowa spłata całości kwoty wierzytelności objętych układem. Spłata należności nastąpi po okresie 1 miesiąca karencji od miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu, z zastrzeżeniem, że w przypadku istnienia co najmniej jednego zobowiązania Wierzyciela wobec Dłużnika, spłata może nastąpić w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności;
b) w odniesieniu do grupy II spłata wierzycieli z tej grupy, których wierzytelności wynoszą od 1 000,01 złotych do 200.000,00 złotych dokonana będzie w sposób poniższy: następuje a. umorzenie całości odsetek (ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej) i dodatkowych kosztów za okres przed i po otwarciu postępowania układowego. Następuje rozłożenie kwoty wierzytelności objętych układem na 36 równych miesięcznych rat. Spłata należności nastąpi po okresie 6 miesięcy karencji od miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu, z zastrzeżeniem, że w przypadku istnienia co najmniej jednego zobowiązania Wierzyciela wobec Dłużnika, spłata może nastąpić w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności;
c) w odniesieniu do grupy III spłata wierzyciela z tej grupy obejmującej Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmie dokonana będzie w sposób poniższy: następuje umorzenie całości odsetek (ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej) i dodatkowych kosztów za okres przed i po otwarciu postępowania układowego oraz umorzenie 10% (dziesięciu procent) należności głównej wierzytelności objętych układem. Następuje rozłożenie kwoty wierzytelności objętych układem na 36 równych miesięcznych rat. Spłata należności nastąpi po okresie 6 miesięcy karencji od miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu, z zastrzeżeniem, że w przypadku istnienia co najmniej jednego zobowiązania Wierzyciela wobec Dłużnika, spłata może nastąpić w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności;
d) w odniesieniu do grupy IV spłata wierzycieli z tej grupy, których wierzytelności przekraczają kwotę 200.000,01 złotych dokonana będzie w sposób poniższy: następuje umorzenie całości odsetek (ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej) i dodatkowych kosztów za okres przed i po otwarciu postępowania układowego oraz umorzenie 60% (sześćdziesięciu procent) należności głównej wierzytelności objętych układem.
Następuje rozłożenie kwoty wierzytelności objętych układem na 36 równych miesięcznych rat. Spłata należności nastąpi po okresie 6 miesięcy karencji od miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu, z zastrzeżeniem, że w przypadku istnienia co najmniej jednego zobowiązania Wierzyciela wobec Dłużnika, spłata może nastąpić w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności;
e) w odniesieniu do grupy V spłata wierzycieli z tej grupy, których wierzytelności zabezpieczone są na majątku spółki /hipoteki/ dokonana będzie w sposób poniższy: majątek dłużnika w całości zabezpiecza spłatę wierzytelności. Dłużnik nie przewiduje wejścia wierzyciela do układu;
f) w odniesieniu do grupy VI spłata wierzyciela z tej grupy obejmującej Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju dokonana będzie w sposób poniższy: spłata 100% zadłużenia w 36 równych miesięcznych ratach począwszy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Od postanowienia tego przysługuje zażalenie.
Po uprzednim złożeniu wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia, zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem (art. 165 ust. 7 w zw. z art. 165 ust. 6 w zw. z art. 201 ust. 4 ustawy Prawo restrukturyzacyjne).

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 10/2021 (6155) z dnia 18 stycznia 2021 r. → Pozycja 3634
 • Dodano: 2021-01-18 20:06:44
 • Administrator

2020-12-14 Inne

Poz. 71586. CHEŁMSKI PARK WODNY I TARGOWISKA MIEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chełmie. KRS 0000123412. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2002 r., sygn. akt IX GRp 2/20. [BMSiG-71981/2020]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż rozprawa w celu rozpoznania układu zawartego w przyspieszonym postępowaniu układowym Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie w sprawie IX GRp 2/20 odbędzie się w tutejszym Sądzie w dniu 28 grudnia 2020 r., godz. 900, sala XXIV. W terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą pisemnie składać ewentualne zastrzeżenia przeciwko układowi, pod rygorem pominięcia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 243/2020 (6133) z dnia 14 grudnia 2020 r. → Pozycja 71586
 • Dodano: 2020-12-14 19:09:20
 • Administrator

2020-10-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 56365. CHEŁMSKI PARK WODNY I TARGOWISKA MIEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chełmie. KRS 0000123412 SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2002 r., sygn. akt IX GRp 2/20. [BMSiG-57578/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania restrukturyzacyjnego Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie (sygn. akt IX GRp 2/20) został sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi w dniu 28 sierpnia 2020 r. i zmodyfikowany w dniu 7 października 2020 r. uzupełniający spis wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 205/2020 (6095) z dnia 20 października 2020 r. → Pozycja 56365
 • Dodano: 2020-10-20 17:09:29
 • Administrator

2020-09-07 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 45251. CHEŁMSKI PARK WODNY I TARGOWISKA MIEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chełmie. KRS 0000123412. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2002 r., sygn. akt IX GRp 2/20. [BMSiG-45476/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku przyspieszonego postępowania układowego Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie (sygn. akt IX GRp 2/20), postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2020 r. wydanym w trybie art. 110 ust. 7 ustawy Prawo restrukturyzacyjne sędzia komisarz postanowił określić następujący tryb przeprowadzenia głosowania nad układem:
1) głosowanie odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
2) głosowanie nad układem odbędzie się w trybie pisemnym poprzez przesłanie karty do głosowania na piśmie;
3) zawiadomienie wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności o wyznaczeniu terminu głosowania i możliwości oddania głosu na piśmie, doręczenie im: propozycji układowych z ewentualnym uwzględnieniem art. 117 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, informacji o podziale na kategorie interesów, opinii nadzorcy sądowego o możliwości wykonania układu, karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5, 113, 115-119 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, nastąpi w formie pisemnej za pośrednictwem listów poleconych z potwierdzeniem odbioru nadanych nie później niż w terminie 14 dni od stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia i zostanie dokonane przez nadzorcę sądowego, który przeprowadzi procedurę rozsyłania i zbierania głosów na piśmie, stosując odpowiednio przepis art. 219 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne;
4) sędzia komisarz może dopuścić do udziału w głosowaniu wierzyciela, któremu przysługuje wierzytelność uzależniona od warunku zawieszającego lub wierzytelność sporna, która została uprawdopodobniona, przy czym wniosek w formie pisemnej o dopuszczenie do udziału w głosowaniu wierzyciel taki powinien złożyć do sędziego komisarza nie później niż w terminie 7 dni od stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia, pod rygorem uznania wniosku za spóźniony;
5) wierzyciel może oddać głos na piśmie w terminie 45 dni od stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia, nadzorca sądowy w zawiadomieniu o głosowaniu, a sędzia komisarz w postanowieniu, o jakim mowa w pkt 4, poinformują wierzycieli o dacie, do której wierzyciele uprawnieni są do głosowania nad układem;
6) nadzorca sądowy przedstawi w formie pisemnej sędziemu komisarzowi, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia, wyniki głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania oraz dowodami doręczenia dokumentów z punktu 3 postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu. Od postanowienia przysługuje zażalenie, które należy wnieść do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 174/2020 (6064) z dnia 07 września 2020 r. → Pozycja 45251
 • Dodano: 2020-09-07 20:25:05
 • Administrator

2020-06-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 29813. CHEŁMSKI PARK WODNY I TARGOWISKA MIEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chełmie. KRS 0000123412. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2002 r., sygn. akt IX GRp 2/20. [BMSiG-29232/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania restrukturyzacyjnego Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie (sygn. akt IX GRp 2/20) został sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi w dniu 8 czerwca 2020 r. spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 121/2020 (6011) z dnia 24 czerwca 2020 r. → Pozycja 29813
 • Dodano: 2020-06-25 10:53:37
 • Administrator

2020-05-15 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 21777. CHEŁMSKI PARK WODNY I TARGOWISKA MIEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chełmie. KRS 0000123412. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2002 r., sygn. akt IX GR 8/20. [BMSiG-21335/2020]

Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2020 roku Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył przyspieszone postępowanie układowe Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie przy ul. Lubelskiej 133A, 22-100 Chełm, KRS 0000123412, Sąd wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Leszka Jarosza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 62. Sąd uznał, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w przyspieszonym postępowaniu układowym Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie wynika z art. 342 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978) i jest zgodnie z art. 342 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978) i jest jurysdykcją wyłączną, a postępowanie restrukturyzacyjne ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie a zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem tutejszego sądu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 094/2020 (5984) z dnia 15 maja 2020 r. → Pozycja 21777
 • Dodano: 2020-05-15 14:30:05
 • Administrator

2020-04-30 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 21777. CHEŁMSKI PARK WODNY I TARGOWISKA MIEJSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chełmie. KRS 0000123412. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lipca 2002 r., sygn. akt IX GR 8/20. [BMSiG-21335/2020]

Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2020 roku Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył przyspieszone postępowanie układowe Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie przy ul. Lubelskiej 133A, 22-100 Chełm, KRS 0000123412, Sąd wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Leszka Jarosza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 62. Sąd uznał, że jurysdykcja krajowa sądów polskich w przyspieszonym postępowaniu układowym Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmie wynika z art. 342 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978) i jest zgodnie z art. 342 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978) i jest jurysdykcją wyłączną, a postępowanie restrukturyzacyjne ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie a zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem tutejszego sądu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 094/2020 (5984) z dnia 15 maja 2020 r. → Pozycja 21777

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2020-05-15 14:29:53
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK