Chojnacki Ryszard (Warszawa)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Upadły: Chojnacki Ryszard
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 50071803697
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie
 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 1022/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XIX GU 914/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-23
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

2020-09-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46342. Chojnacki Ryszard. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 914/20, XIX GUp 1022/20. [BMSiG-46849/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 lipca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 914/20, ogłosił upadłość Ryszarda Chojnackiego (numer PESEL 50071803697), zamieszkałego w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Tym samym postanowieniem Sąd wyznaczył syndyka w osobie Marcina Gałązki (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 647), oraz określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do syndyka w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia na adres: Biuro syndyka Marcina Gałązki, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w wyżej zakreślonym terminie pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 1022/20. Sąd wskazał, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie w postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46342
 • Dodano: 2020-09-14 10:44:27
 • Administrator

2020-07-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46342. Chojnacki Ryszard. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 914/20, XIX GUp 1022/20. [BMSiG-46849/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 lipca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 914/20, ogłosił upadłość Ryszarda Chojnackiego (numer PESEL 50071803697), zamieszkałego w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Tym samym postanowieniem Sąd wyznaczył syndyka w osobie Marcina Gałązki (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 647), oraz określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do syndyka w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia na adres: Biuro syndyka Marcina Gałązki, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w wyżej zakreślonym terminie pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt XIX GUp 1022/20. Sąd wskazał, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie w postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46342
 • Dodano: 2020-09-14 10:44:21
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK