Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęCHP WROCŁAW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Kraków)

Dane Upadłego

 • Upadły: CHP WROCŁAW Sp. z o.o.
 • Adres: G. Zapolskiej 38, 30-126 Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • KRS: 0000408328,     NIP: 9452167039,     Regon:122492891

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 186/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 10/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-05-05
 • Sędzia Komisarz: SSR Ewa Włoczewska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Dariusz Sitek
 • Numer licencji: 504
 • Adres: G. Zapolskiej 38 p.214, 30-126 Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • Telefon: 502 078 078

2020-07-29 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 37523. CHP WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000408328. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 stycznia 2012 r., sygn. akt VIII GUp 186/17. [BMSiG-37698/2020]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16 lipca 2020 roku, sygn. akt (VIII GUp 186/17), zakończono postępowanie upadłościowe dłużnika: CHP WROCŁAW sp. z o.o. w Krakowie (KRS 0000408328, z siedzibą pod adresem: ul. Gabrieli Zapolskiej 38, 30-126 Kraków). Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37523

Dodano: 2020-07-29 13:27:51 przez Administrator

2019-11-13 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 58332. CHP WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000408328. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 stycznia 2012 r., sygn. akt VIII GUp 186/17. [BMSiG-58091/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec CHP WROCŁAW sp. z o.o. w Krakowie, KRS 0000408328, z siedzibą: ul. Gabrieli Zapolskiej 38, 30-126 Kraków, sygn. akt VIII GUp 186/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można zgłaszać sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału funduszów masy upadłości.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 219/2019 (5858) z dnia 13 listopada 2019 r. → Pozycja 58332

Dodano: 2019-11-13 10:11:01 przez Administrator

2019-05-07 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 23111. CHP WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000408328. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 stycznia 2012 r., sygn. akt VIII GUp 186/17. [BMSiG-22673/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec CHP WROCŁAW sp. z o.o. w Krakowie, KRS 0000408328, z siedzibą: ul. Gabrieli Zapolskiej 38, 30-126 Kraków, sygn. akt VIII GUp 186/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 87/2019 (5726) z dnia 07 maja 2019 r. → Pozycja 23111

Dodano: 2019-05-07 10:34:03 przez Administrator

2017-05-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 19554. CHP WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie. KRS 0000408328. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 stycznia 2012 r., sygn. akt VIII GU 10/17. [BMSiG-19223/2017]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 maja 2017 roku, sygn. akt VIII GU 10/17:
I. ogłoszono upadłość dłużnika CHP Wrocław spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, ul. Gabrieli Zapolskiej 38, 30-126 Kraków (KRS 0000408328);
II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Bartosza Suchmiela;
V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewy Włoczewskiej;
VI. wyznaczyć syndyka w osobie Dariusza Sitka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 504;
VII. umorzyć postępowanie wywołane wnioskami dłużnika z dnia 13 kwietnia 2017 r. i 14 kwietnia 2017 r. o udzielenie zabezpieczenia; VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r.; IX. określić, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 99/2017 (5236) z dnia 24 maja 2017 r. → Pozycja 19554

Dodano: 2017-05-25 17:06:35 przez Administrator

2017-05-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 19554. CHP WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie. KRS 0000408328. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 stycznia 2012 r., sygn. akt VIII GU 10/17. [BMSiG-19223/2017]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 maja 2017 roku, sygn. akt VIII GU 10/17:
I. ogłoszono upadłość dłużnika CHP Wrocław spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, ul. Gabrieli Zapolskiej 38, 30-126 Kraków (KRS 0000408328);
II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Bartosza Suchmiela;
V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewy Włoczewskiej;
VI. wyznaczyć syndyka w osobie Dariusza Sitka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 504;
VII. umorzyć postępowanie wywołane wnioskami dłużnika z dnia 13 kwietnia 2017 r. i 14 kwietnia 2017 r. o udzielenie zabezpieczenia; VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r.; IX. określić, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 99/2017 (5236) z dnia 24 maja 2017 r. → Pozycja 19554

Pliki do pobrania

Dodano: 2017-05-25 17:06:28 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK