Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęCiechanowska Teresa w upadłości likwidacyjnej (Golub-Dobrzyń)

Dane Upadłego

 • Upadły: Ciechanowska Teresa
 • Adres: , Golub-Dobrzyń
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 56081905026,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Toruniu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 106/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 123/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-08-13
 • Sędzia Komisarz: SSR Maciej Naworski

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Tomasz Łuka
 • Numer licencji: 896
 • Adres: ul. Waryńskiego 9/54, 87-100 Toruń
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: 602 875 141

2020-05-20 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 22307. Ciechanowska Teresa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 106/18. [BMSiG-21807/2020]

Sąd Rejonowy w Toruniu postanowieniem z dnia 3 lutego 2020 r. wydanym w sprawie V GUp 106/18, umorzył postępowanie upadłościowe Teresy Ciechanowskiej. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Toruniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Toruniu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22307

Dodano: 2020-05-20 12:02:12 przez Administrator

2019-09-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 45786. Ciechanowska Teresa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 106/18. [BMSiG-45893/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości Teresy Ciechanowskiej (sygn. akt V GUp 106/18) zawiadamia, że dnia 3 czerwca 2019 r. syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziału V Gospodarczego, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205, w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności, ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 172/2019 (5811) z dnia 05 września 2019 r. → Pozycja 45786

Dodano: 2019-09-05 10:21:29 przez Administrator

2019-01-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3900. Ciechanowska Teresa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 123/18, V GUp 106/18. [BMSiG-3305/2019]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie V GU 123/18 ogłoszona została upadłość dłużnika - Teresy Ciechanowskiej, zamieszkałej przy ul. Mickiewicza 3/59, 87-400 Golub-Dobrzyń; numer PESEL 56081905026, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Macieja J. Naworskiego urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Łuka (nr licencji 896). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. Kosztami postępowania obciąża dłużniczkę. Sprawa toczyć się będzie pod sygnaturą akt sprawy GUp 106/18.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 16/2018 (5655) z dnia 23 stycznia 2019 r. → Pozycja 3900

Dodano: 2019-01-23 09:39:57 przez Administrator

2018-08-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3900. Ciechanowska Teresa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 123/18, V GUp 106/18. [BMSiG-3305/2019]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie V GU 123/18 ogłoszona została upadłość dłużnika - Teresy Ciechanowskiej, zamieszkałej przy ul. Mickiewicza 3/59, 87-400 Golub-Dobrzyń; numer PESEL 56081905026, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Macieja J. Naworskiego urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Łuka (nr licencji 896). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. Kosztami postępowania obciąża dłużniczkę. Sprawa toczyć się będzie pod sygnaturą akt sprawy GUp 106/18.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 16/2018 (5655) z dnia 23 stycznia 2019 r. → Pozycja 3900

Dodano: 2019-01-23 09:39:52 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK