Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęCisło Serafin w upadłości likwidacyjnej (Narol)

Dane Upadłego

 • Upadły: Cisło Serafin
 • Adres: , Narol
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 85101114454,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 358/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 110/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-08-01
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Janda

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Kamila Drewnowska-Ciołek
 • Numer licencji: 1240
 • Adres: ul. Popijarska 10, 24-300 Opole Lubelskie
 • Województwo: Lubelskie
 • Telefon: 603 752 794

2020-03-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16216. Cisło Serafin. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 358/19. [BMSiG-15887/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Serafina Cisło, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 358/19), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 11 marca 2020 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. Kustronia 4 - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany. W ciągu dwóch tygodniu od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść przeciwko niej sprzeciw co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszonego na liście wierzytelności; odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 058/2020 (5948) z dnia 24 marca 2020 r. → Pozycja 16216

Dodano: 2020-03-24 09:22:48 przez Administrator

2019-09-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 48486. Cisło Serafin. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 110/19, V GUp 358/19. [BMSiG-48437/2019]

Postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2019r Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restukturyzacyjnych i Upadłościowych, pod sygn. akt V GU 110/19 V GUp 358/19 ogłosił upadłość Serafina Cisło, zamieszkałego: 37-610 Narol, Narol 157, PESEL 85101114454, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wezwał wierzycieli upadłego Serafina Cisło, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Serafina Cisło, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego Pawła Jandy oraz syndyka w osobie Kamili Drewnowskiej-Ciołek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1240.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 183/2019 (5822) z dnia 20 września 2019 r. → Pozycja 48486

Dodano: 2019-09-20 16:25:31 przez Administrator

2019-08-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 48486. Cisło Serafin. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 110/19, V GUp 358/19. [BMSiG-48437/2019]

Postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2019r Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restukturyzacyjnych i Upadłościowych, pod sygn. akt V GU 110/19 V GUp 358/19 ogłosił upadłość Serafina Cisło, zamieszkałego: 37-610 Narol, Narol 157, PESEL 85101114454, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wezwał wierzycieli upadłego Serafina Cisło, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Serafina Cisło, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego Pawła Jandy oraz syndyka w osobie Kamili Drewnowskiej-Ciołek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1240.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 183/2019 (5822) z dnia 20 września 2019 r. → Pozycja 48486

Dodano: 2019-09-20 16:25:26 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK