Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęCyran Kazimierz w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Cyran Kazimierz
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 66062205757,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 91/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 1955/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-01-29
 • Sędzia Komisarz: SSR Ewa Grąbczewska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Anna Małkowska
 • Numer licencji: 1089
 • Adres: ul. Garibaldiego 4 lok. 162, 04-078 Warszawa
 • Województwo:
 • Telefon: 600 25 25 09

2019-02-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7393. Cyran Kazimierz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1955/18, X GUp 91/19. [BMSiG-6739/2019]

Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 1955/18, ogłosił upadłość Kazimierza Cyrana, zamieszkałego w Warszawie (01-817) przy ul. Kasprowicza 35 m. 11, PESEL 66062205757, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Ewy Grąbczewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej (nr lic. 1089). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Kazimierza Cyrana ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt X GUp 91/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 29/2018 (5668) z dnia 11 lutego 2019 r. → Pozycja 7393

Dodano: 2019-02-11 10:28:19 przez Administrator

2019-01-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7393. Cyran Kazimierz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1955/18, X GUp 91/19. [BMSiG-6739/2019]

Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 1955/18, ogłosił upadłość Kazimierza Cyrana, zamieszkałego w Warszawie (01-817) przy ul. Kasprowicza 35 m. 11, PESEL 66062205757, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Ewy Grąbczewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej (nr lic. 1089). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Kazimierza Cyrana ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt X GUp 91/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 29/2018 (5668) z dnia 11 lutego 2019 r. → Pozycja 7393

Dodano: 2019-02-11 10:28:13 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK