Cyrulczyk Bernadeta w upadłości likwidacyjnej (Inowrocław)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Cyrulczyk Bernadeta
 • Adres: , Inowrocław
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 49062201206
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 • Wydział: XV Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie
 • Sygnatura akt Upadłości: XV GU 780/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XV GU 780/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-05-21
 • Sędzia Komisarz: SSR Tomasz Piekarski
 • Imię i nazwisko: Grzegorz Floryszak
 • Numer licencji: 164
 • Adres: 900-lecia 66, 88-300 Mogilno
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: 695 384 192

2020-10-21 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 56584. Cyrulczyk Bernadeta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 148/20. [BMSiG-57830/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bernadety Cyrulczyk nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 148/20 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane Sędziemu komisarzowi w dniu 6 sierpnia 2020 r. lista wierzytelności oraz w dniu 10 września 2020 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listy w Czytelni akt sądowych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A, po uprzednim zamówieniu akt i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nie odpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 206/2020 (6096) z dnia 21 października 2020 r. → Pozycja 56584
 • Dodano: 2020-10-21 17:20:26
 • Administrator

2020-06-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 28188. Cyrulczyk Bernadeta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 780/19. [BMSiG-27954/2020]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 780/19, ogłosił upadłość Bernadety Cyrulczyk (numer PESEL 49062201206), zamieszkałej w Inowrocławiu, nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Tomasza Piekarskiego oraz syndyka w osobie Grzegorza Floryszaka, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Toruńska 64a. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 117/2020 (6007) z dnia 18 czerwca 2020 r. → Pozycja 28188
 • Dodano: 2020-06-18 09:29:45
 • Administrator

2020-05-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 28188. Cyrulczyk Bernadeta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 780/19. [BMSiG-27954/2020]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 780/19, ogłosił upadłość Bernadety Cyrulczyk (numer PESEL 49062201206), zamieszkałej w Inowrocławiu, nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Tomasza Piekarskiego oraz syndyka w osobie Grzegorza Floryszaka, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Toruńska 64a. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 117/2020 (6007) z dnia 18 czerwca 2020 r. → Pozycja 28188
 • Dodano: 2020-06-18 09:29:41
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK