Czułada Halina w upadłości likwidacyjnej (Gorzów Wielkopolski)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Czułada Halina
 • Adres: , Gorzów Wielkopolski
 • Województwo: Wielkopolskie
 • PESEL: 39071900801

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: V GUp 132/19
 • Data wszczęcia postępowania: 2019-12-31
 • Sędzia Komisarz: ASR Agnieszka Laska

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Anita Pielin
 • Numer licencji: 1079
 • Adres: Roosvelta 16/2, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 • Województwo: Lubuskie
 • Telefon: 603 601 567

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25033. Czułada Halina. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 132/19. [BMSiG-24399/2022]

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2022 r., sygnatura akt V GUp 132/19, zakończył postępowanie upadłościowe, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Haliny Czułady oraz orzekł o umorzeniu, bez ustalania planu spłaty, niezaspokojonych zobowiązań upadłej.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25033
 • Dodano: 2022-05-11 17:55:22
 • Administrator

2020-11-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 60471. Czułada Halina. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 132/19. [BMSiG-61793/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Haliny Czułady, PESEL 39071900801, sygn. akt V GUp 132/19, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 216/2020 (6106) z dnia 04 listopada 2020 r. → Pozycja 60471
 • Dodano: 2020-11-04 16:42:59
 • Administrator

2020-11-04 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 60472. Czułada Halina. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 132/19. [BMSiG-61799/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Haliny Czułady, PESEL 39071900801, sygn. akt V GUp 132/19, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 216/2020 (6106) z dnia 04 listopada 2020 r. → Pozycja 60472

 • Dodano: 2020-11-04 16:43:12
 • Administrator

2020-02-13 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7725. Czułada Halina. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 162/19, V GUp 132/19. [BMSiG-7216/2020]

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 31 grudnia 2019 r., sygnatura akt V GU 162/19 (obecnie V GUp 132/19), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Haliny Czułady, zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. (66-400) przy ul. Staszica 13a/1; PESEL 39071900801. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2; 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 030/2020 (5920) z dnia 13 lutego 2020 r. → Pozycja 7725
 • Dodano: 2020-02-13 17:45:39
 • Administrator

2019-12-31 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7725. Czułada Halina. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 162/19, V GUp 132/19. [BMSiG-7216/2020]

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 31 grudnia 2019 r., sygnatura akt V GU 162/19 (obecnie V GUp 132/19), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Haliny Czułady, zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. (66-400) przy ul. Staszica 13a/1; PESEL 39071900801. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2; 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 030/2020 (5920) z dnia 13 lutego 2020 r. → Pozycja 7725
 • Dodano: 2020-02-13 17:45:36
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK