Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęDąbrowska-Sinkiewicz Kamila w upadłości likwidacyjnej (Szczecin)

Dane Upadłego

 • Upadły: Dąbrowska-Sinkiewicz Kamila
 • Adres: , Szczecin
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • PESEL: 76020306080,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XII GUp 42/15
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XII GU 53/15
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2015-07-09
 • Sędzia Komisarz: SSR Sabrina Snela-Daleszyńska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Wojciech Okrągły
 • Numer licencji: 858
 • Adres: Nowowiejska 1D/6, 71-219 Szczecin
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Telefon: 503 793 055

2019-12-02 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału


Poz. 62071. Dąbrowska-Sinkiewicz Kamila. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 42/15. [BMSiG-61758/2019]

W związku ze sporządzeniem i złożeniem w dniu 24 października 2018 roku ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości Kamili Dąbrowskiej-Sinkiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XII GUp 42/15, Sędzia komisarz ogłasza, iż plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62071

Dodano: 2019-12-02 13:53:19 przez Administrator

2019-04-08 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 18475. Dąbrowska-Sinkiewicz Kamila. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 42/15. [BMSiG-17890/2019]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27 marca 2019 roku w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Kamili Dąbrowskiej-Sinkiewicz, sygn. akt XII GUp 42/15, zmieniono postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 9 lipca 2015 roku w przedmiocie ogłoszenia upadłości w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego sędziego komisarza SSR Moniki Rzepiejewskiej wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Sabriny Snela-Daleszyńskiej.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 69/2019 (5708) z dnia 08 kwietnia 2019 r. → Pozycja 18475

Dodano: 2019-04-08 16:31:53 przez Administrator

2016-07-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 19087. Dąbrowska-Sinkiewicz Kamila. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 42/15. [BMSiG-19530/2016]

W związku ze sporządzeniem przez syndyka masy upadłości i przekazaniem sędziemu komisarzowi w dniu 20 czerwca 2016 roku uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Kamili Dąbrowskiej-Sinkiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 42/15 - sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19, pokój 110, oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 144/2016 (5029) z dnia 27 lipca 2016 r. → Pozycja 19087

Dodano: 2016-07-27 21:10:06 przez Administrator

2016-02-01 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2114. Dąbrowska-Sinkiewicz Kamila. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 42/15. [BMSiG-1845/2016]

W związku ze sporządzeniem przez syndyka masy upadłości i przekazaniem sędziemu komisarzowi w dniu 16 listopada 2015 roku listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Kamili Dąbrowskiej-Sinkiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 42/15 - sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Narutowicza 19 pokój 110, oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu co do listy wierzytelności - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 20/2016 (4905) z dnia 1 lutego 2016 r. → Pozycja 2114

Dodano: 2016-02-01 19:28:07 przez Administrator

2015-07-16 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9 lipca 2015 r. ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Kamili Dąbrowskiej-Sinkiewicz, zamieszkałej w Szczecinie, PESEL 76020306080, obejmującą likwidację majątku dłużnika i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 42/15.
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Moniki Rzepiejewskiej oraz syndyka w osobie Wojciecha Okrągłego.
Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędziemu komisarzowi w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin.
Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2015 → Numer 136/2015 (4767) z dnia 16 lipca 2015 r. → Pozycja 10431

Dodano: 2015-07-16 21:49:18 przez Administrator

2015-07-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 9 lipca 2015 r. ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Kamili Dąbrowskiej-Sinkiewicz, zamieszkałej w Szczecinie, PESEL 76020306080, obejmującą likwidację majątku dłużnika i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 42/15.
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Moniki Rzepiejewskiej oraz syndyka w osobie Wojciecha Okrągłego.
Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędziemu komisarzowi w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin.
Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2015 → Numer 136/2015 (4767) z dnia 16 lipca 2015 r. → Pozycja 10431

Dodano: 2015-07-16 21:49:09 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK