Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęDanielewski Piotr w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Danielewski Piotr
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: Danielewski Piotr,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 305/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XVIII GU 868/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-04-20
 • Sędzia Komisarz: ASR Małgorzata Gołębiewska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Hanna Krystyna Kapko
 • Numer licencji: 121
 • Adres: Biuro Syndyka ul. Mińska 69, 03-828 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: (22)810 49 57, 607 980 207

2020-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22419. Danielewski Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 868/19, XIX GUp 305/20. [BMSiG-22105/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2020 r., wydanym w sprawie XVIII GU 868/19, ogłosił upadłość Piotra Danielewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku, zam.: Warszawa (informacja ukryta), nr PESEL (informacja ukryta). Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIX GUp 305/20. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Sędziemu komisarzowi asesorowi sądowemu Małgorzacie Gołębiowskiej, urzędującej w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Syndyka wyznaczono w osobie Hanny Kapko, urzędującej w Biurze Syndyka: Warszawa, ul. Mińska 25 lok. 400.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22419

Dodano: 2020-05-21 09:44:24 przez Administrator

2020-04-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22419. Danielewski Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 868/19, XIX GUp 305/20. [BMSiG-22105/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2020 r., wydanym w sprawie XVIII GU 868/19, ogłosił upadłość Piotra Danielewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku, zam.: Warszawa (informacja ukryta), nr PESEL (informacja ukryta). Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIX GUp 305/20. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Sędziemu komisarzowi asesorowi sądowemu Małgorzacie Gołębiowskiej, urzędującej w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Syndyka wyznaczono w osobie Hanny Kapko, urzędującej w Biurze Syndyka: Warszawa, ul. Mińska 25 lok. 400.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22419

Dodano: 2020-05-21 09:44:19 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK