Danuta Miłczak SMAŻALNIA RYB

Danuta Miłczak SMAŻALNIA RYB w restrukturyzacji (Bartoszyce)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca Restrukturyzacyjny
 • Upadły: Danuta Miłczak SMAŻALNIA RYB
 • Adres: Kętrzyńska 42, 11-200 Bartoszyce
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • PESEL: 58061708805
 • NIP: 5860204437
 • Regon:190321691
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Olsztynie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Artleryjska 3c, 10-165 Olsztyn
 • Województwo:Warmińsko-mazurskie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GRs 1/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GR 4/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-06-02
 • Sędzia Komisarz: brak informacji
 • Imię i nazwisko: Beata Garbacz
 • Numer licencji: 1339
 • Adres: Boenigka 27/302, 10-686 Olsztyn
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • Telefon: 607 818 063

2020-09-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 46611. Miłczak Danuta prowadząca działalność gospodarcza pod nazwą „Danuta Miłczak Smażalnia Ryb” w Bartoszycach. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRs 1/20. [BMSiG-46756/2020]

Sędzia komisarz postępowania restrukturyzacyjnego Danuty Miłczak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Danuta Miłczak Smażalnia Ryb” z siedzibą w Bartoszycach, zawiadamia, iż w sprawie V GRs 1/20 został złożony spis wierzytelności i uzupełniający spis wierzytelności nr 1. Spis wierzytelności i uzupełniający spis wierzytelności nr 1 można przeglądać na czytelni akt Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 44, pokój 52, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie, tel. 89 52 30 105, lub zasięgnąć informacji telefonicznie pod numerem 89 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o uznaniu lub odmowie uznania wierzytelności oraz o tym, czy w stosunku do wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 116 Prawa restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46611
 • Dodano: 2020-09-14 22:55:30
 • Administrator

2020-06-16 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 27815. Miłczak Danuta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Danuta Miłczak Smażalnia Ryb w Bartoszycach. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GR 4/20, V GRs 1/20. [BMSiG-27294/2020]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 2 czerwca 2020 r. (sygn. akt V GR 4/20):
I. otworzył postępowanie sanacyjne Danuty Miłczak, PESEL 58061708805, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Danuta Miłczak Smażalnia Ryb” z siedzibą w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 42;
II. odebrał zarząd własny dłużnikowi i wyznaczył zarządcę w osobie Beaty Garbacz (numer licencji 1339);
III. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.
Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z art. 236 i 237 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczenia tego postanowienia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie sanacyjne toczyć się będzie pod sygn. akt V GRs 1/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 115/2020 (6005) z dnia 16 czerwca 2020 r. → Pozycja 27815
 • Dodano: 2020-06-16 16:52:18
 • Administrator

2020-06-02 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 27815. Miłczak Danuta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Danuta Miłczak Smażalnia Ryb w Bartoszycach. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GR 4/20, V GRs 1/20. [BMSiG-27294/2020]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 2 czerwca 2020 r. (sygn. akt V GR 4/20):
I. otworzył postępowanie sanacyjne Danuty Miłczak, PESEL 58061708805, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Danuta Miłczak Smażalnia Ryb” z siedzibą w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 42;
II. odebrał zarząd własny dłużnikowi i wyznaczył zarządcę w osobie Beaty Garbacz (numer licencji 1339);
III. wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.
Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z art. 236 i 237 Prawa restrukturyzacyjnego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczenia tego postanowienia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie sanacyjne toczyć się będzie pod sygn. akt V GRs 1/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 115/2020 (6005) z dnia 16 czerwca 2020 r. → Pozycja 27815

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2020-06-16 16:52:05
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK