Danuta Zychowicz ERRA wspólnik spółki cywilnej

Danuta Zychowicz ERRA wspólnik spółki cywilnej w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Danuta Zychowicz ERRA wspólnik spółki cywilnej
 • Adres: G. Morcinka 8/32, 01-496 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • NIP: 5251123932
 • Regon:145954106

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: XIX GUp 1221/19
 • Data wszczęcia postępowania: 2019-09-09
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Stosio

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Paweł Andrzej Głodek
 • Numer licencji: 657
 • Adres: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: (22)639 4555

2022-05-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 25280. Zychowicz Danuta prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą „Danuta Zychowicz Erra wspólnik spółki cywilnej” w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 51/21. [BMSiG-24840/2022]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Danuty Zychowicz prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą „Danuta Zychowicz Erra wspólnik spółki cywilnej” z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 51/21, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 12 kwietnia 2022 r. przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25280
 • Dodano: 2022-05-12 10:16:08
 • Administrator

2020-07-20 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 35486. Zychowicz Danuta prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą „Danuta Zychowicz Erra wspólnik spółki cywilnej” w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1220/19. [BMSiG-35415/2020]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Danuty Zychowicz prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą „Danuta Zychowicz Erra wspólnik spółki cywilnej” z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XIX GUp 1220/19, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 3 lipca 2020 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 139/2020 (6029) z dnia 20 lipca 2020 r. → Pozycja 35486

 • Dodano: 2020-07-20 18:55:23
 • Administrator

2019-09-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 48469. Zychowicz Danuta prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą „Danuta Zychowicz Erra wspólnik spółki cywilnej” w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 207/19, XIX GUp 1221/19. [BMSiG-48434/2019]

Postanowieniem z dnia 9 września 2019 r. wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 207/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Danuty Zychowicz prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą „Danuta Zychowicz Erra wspólnik spółki cywilnej”, NIP 5251123932, z siedzibą w Warszawie (01-496), przy ul. Morcinka 5 lok. 32. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Pawła Głodka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 657). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 1221/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 183/2019 (5822) z dnia 20 września 2019 r. → Pozycja 48469
 • Dodano: 2019-09-20 19:28:42
 • Administrator

2019-09-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 48469. Zychowicz Danuta prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą „Danuta Zychowicz Erra wspólnik spółki cywilnej” w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 207/19, XIX GUp 1221/19. [BMSiG-48434/2019]

Postanowieniem z dnia 9 września 2019 r. wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 207/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Danuty Zychowicz prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą „Danuta Zychowicz Erra wspólnik spółki cywilnej”, NIP 5251123932, z siedzibą w Warszawie (01-496), przy ul. Morcinka 5 lok. 32. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Pawła Głodka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 657). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 1221/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 183/2019 (5822) z dnia 20 września 2019 r. → Pozycja 48469

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2019-09-20 19:28:33
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK