Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęDębska-Żychlińska Jolanta w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Dębska-Żychlińska Jolanta
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 58111504065 ,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 922/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XIX GU 871/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-09
 • Sędzia Komisarz: ASR Małgorzata Jaskulska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Sławomir Andrzej Witkowski
 • Numer licencji: 6
 • Adres: Bagno 2/69, 00-112 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 606 853 385

2020-07-30 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37685. Dębska-Żychlińska Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 871/20, XIX GUp 922/20. [BMSiG-37876/2020]

Jolanta Dębska-Żychlińska zamieszkała w Warszawie (02- 670), osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GU 871/20, XIX GUp 922/20 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 lipca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 871/20 ogłosił upadłość dłużnika Jolanty Dębskiej-Żychlińskiej, zamieszkałej w Warszawie (02-670), PESEL 58111504065 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą XIX GUp 922/20. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Małgorzaty Jaskulskiej oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt XIX GUp 922/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37685

Dodano: 2020-07-30 09:27:43 przez Administrator

2020-07-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37685. Dębska-Żychlińska Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 871/20, XIX GUp 922/20. [BMSiG-37876/2020]

Jolanta Dębska-Żychlińska zamieszkała w Warszawie (02- 670), osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GU 871/20, XIX GUp 922/20 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 lipca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 871/20 ogłosił upadłość dłużnika Jolanty Dębskiej-Żychlińskiej, zamieszkałej w Warszawie (02-670), PESEL 58111504065 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą XIX GUp 922/20. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Małgorzaty Jaskulskiej oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt XIX GUp 922/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z 20 maja 2015 r. (Dz. Urz. UE L Nr 141), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 147/2020 (6037) z dnia 30 lipca 2020 r. → Pozycja 37685

Dodano: 2020-07-30 09:27:40 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK