Dec Kazimiera w upadłości likwidacyjnej (Biedaczów)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Dec Kazimiera
 • Adres: , Biedaczów
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 54100810746
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 160/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 196/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-05-24
 • Sędzia Komisarz: SSR Jerzy Młynarski
 • Imię i nazwisko: Adam Siedlaczek
 • Numer licencji: 1085
 • Adres: Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin
 • Województwo: Lubelskie
 • Telefon: 572 097 909, 723 34 45 56

2020-11-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 64021. Dec Kazimiera. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 160/18. [BMSiG-65003/2020]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż w dniu 18 sierpnia 2020 r. wydał postanowienie o umorzeniu zobowiązań w postępowaniu upadłościowym Kazimiery Dec, PESEL 54100810746, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 160/18. Postanowienie to uprawomocniło się w dniu 19 października 2020 r. Wobec powyższego zgodnie z art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego postępowanie upadłościowe Kazimiery Dec zostało zakończone.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 64021
 • Dodano: 2020-11-18 19:02:02
 • Administrator

2019-04-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 21800. Dec Kazimiera. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 160/18. [BMSiG-21240/2019]

Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Kazimiery Dec, PESEL 54100810746 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 160/18), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter) - każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą, na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up., w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 81/2019 (5720) z dnia 25 kwietnia 2019 r. → Pozycja 21800
 • Dodano: 2019-04-25 11:15:08
 • Administrator

2018-06-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25498. Dec Kazimiera. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 196/18, V GUp 160/18. [BMSiG-25096/2018]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 24 maja 2018 r. (sygn. akt V GU 196/18) została ogłoszona upadłość Kazimiery Dec, PESEL 54100810746, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. Biedaczów 176, 37-110 Biedaczów, obejmująca likwidację majątku upadłej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz syndyka w osobie Adama Siedlaczka (licencja nr 1085). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt V GUp 160/18. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 114/2018 (5502) z dnia 14 czerwca 2018 r. → Pozycja 25498
 • Dodano: 2018-06-14 11:01:48
 • Administrator

2018-05-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25498. Dec Kazimiera. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 196/18, V GUp 160/18. [BMSiG-25096/2018]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 24 maja 2018 r. (sygn. akt V GU 196/18) została ogłoszona upadłość Kazimiery Dec, PESEL 54100810746, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. Biedaczów 176, 37-110 Biedaczów, obejmująca likwidację majątku upadłej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego oraz syndyka w osobie Adama Siedlaczka (licencja nr 1085). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt V GUp 160/18. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 114/2018 (5502) z dnia 14 czerwca 2018 r. → Pozycja 25498
 • Dodano: 2018-06-14 11:01:42
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK