Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęDobrzyniecki Zdzisław w upadłości likwidacyjnej (Kalisz)

Dane Upadłego

 • Upadły: Dobrzyniecki Zdzisław
 • Adres: , Kalisz
 • Województwo: Wielkopolskie
 • PESEL: 54012900739,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kaliszu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds Upadłości
 • Adres: ul. A. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz
 • Województwo:Wielkopolskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 115/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 186/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-06-30
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Dane Syndyka

2020-07-31 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37968. Dobrzyniecki Zdzisław. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 186/20, V GUp 115/20. [BMSiG-38154/2020]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 czerwca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 186/20, ogłosił upadłość dłużnika Zdzisława Dobrzynieckiego (PESEL 54012900739), zam.: Kalisz, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 115/20. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: Szadów Pański 4, 62-700 Turek. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres: Szadów Pański 4, 62-700 Turek, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Henryka Nawrockiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 253). Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania o ogłoszeniu upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni do dnia obwieszczenia w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Określono, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego Dz.Urz.U E L 14119, a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 148/2020 (6038) z dnia 31 lipca 2020 r. → Pozycja 37968

Dodano: 2020-07-31 10:48:53 przez Administrator

2020-06-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37968. Dobrzyniecki Zdzisław. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 186/20, V GUp 115/20. [BMSiG-38154/2020]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 czerwca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 186/20, ogłosił upadłość dłużnika Zdzisława Dobrzynieckiego (PESEL 54012900739), zam.: Kalisz, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 115/20. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: Szadów Pański 4, 62-700 Turek. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres: Szadów Pański 4, 62-700 Turek, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Henryka Nawrockiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 253). Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania o ogłoszeniu upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni do dnia obwieszczenia w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Określono, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego Dz.Urz.U E L 14119, a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 148/2020 (6038) z dnia 31 lipca 2020 r. → Pozycja 37968

Dodano: 2020-07-31 10:48:50 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK