Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęDOM MEDIOWY INTERMEDIA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Kraków)

Dane Upadłego

 • Upadły: DOM MEDIOWY INTERMEDIA Sp. z o.o.
 • Adres: Racławicka 58, 30-017 Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • KRS: 0000207879,     NIP: 6792816759,     Regon:356844363

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 509/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 887/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-12-21
 • Sędzia Komisarz: SSR Bartosz Suchnmiel

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Tomasz Paweł Biel
 • Numer licencji: 358
 • Adres: PCK 10/7, 40-057 Katowice
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: 663 837 773

2020-05-20 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 22311. DOM MEDIOWY INTERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000207879. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 maja 2004 r., sygn. akt VIII GUp 509/17. [BMSiG-21930/2020]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2020 r. w postępowaniu upadłościowym Dom Mediowy Intermedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Krakowie, KRS 0000207879, z siedzibą pod adresem: ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków (sygn. akt VIII GUp 509/17), stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia za pośrednictwem Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22311

Dodano: 2020-05-20 12:05:52 przez Administrator

2019-04-09 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 18692. DOM MEDIOWY INTERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000207879. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 maja 2004 r., sygn. akt VIII GUp 509/17. [BMSiG-18054/2019]


Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Dom Mediowy Intermedia sp. z o.o. w Krakowie, REGON 356844363, z siedzibą: ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt VIII GUp 509/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ostatecznego planu podziału Sędziemu komisarzowi, można zgłaszać Sędziemu komisarzowi zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału funduszów masy upadłości.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 70/2019 (5709) z dnia 09 kwietnia 2019 r. → Pozycja 18692

Dodano: 2019-04-09 10:40:13 przez Administrator

2018-11-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 51114. DOM MEDIOWY INTERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000207879. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 maja 2004 r., sygn. akt VIII GUp 509/17. [BMSiG-50929/2018]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Dom Mediowy Intermedia Sp. z o.o. w Krakowie, REGON 356844363, z siedzibą: ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt VIII GUp 509/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 225/2018 (5613) z dnia 21 listopada 2018 r. → Pozycja 51114

Dodano: 2018-11-21 10:26:31 przez Administrator

2018-05-09 Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika

Poz. 19319. DOM MEDIOWY INTERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000207879. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 maja 2004 r., sygn. akt VIII GU 887/17. [BMSiG-18688/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 listopada 2017 r., sygn. akt VIII GU 887/17, ogłoszono zabezpieczenie majątku dłużnika: Dom Mediowy Intermedia sp. z o.o. w Krakowie z siedzibą: ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków; poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Tomasza Biela - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 358.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 89/2018 (5477) z dnia 09 maja 2018 r. → Pozycja 19319

Dodano: 2018-05-10 16:50:38 przez Administrator

2018-03-09 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10406. DOM MEDIOWY INTERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000207879. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 maja 2004 r., sygn. akt VIII GU 887/17, VIII GUp 509/17. [BMSiG-9661/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 21 grudnia 2017 r., sygn. akt VIII GU 887/17, postanowiono:
I. ogłosić upadłość dłużnika DOM MEDIOWY INTERMEDIA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków (KRS 0000207879);
II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Bartosza Suchmiela;
V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Szymską;
VI. wyznaczyć syndyka w osobie Tomasza Biela - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 358;
VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego;
VIII. określić, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 509/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 49/2018 (5437) z dnia 09 marca 2018 r. → Pozycja 10406

Dodano: 2018-03-10 20:34:22 przez Administrator

2017-12-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 10406. DOM MEDIOWY INTERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000207879. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 maja 2004 r., sygn. akt VIII GU 887/17, VIII GUp 509/17. [BMSiG-9661/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 21 grudnia 2017 r., sygn. akt VIII GU 887/17, postanowiono:
I. ogłosić upadłość dłużnika DOM MEDIOWY INTERMEDIA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków (KRS 0000207879);
II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Bartosza Suchmiela;
V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Szymską;
VI. wyznaczyć syndyka w osobie Tomasza Biela - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 358;
VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego;
VIII. określić, że postępowanie niniejsze w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 509/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 49/2018 (5437) z dnia 09 marca 2018 r. → Pozycja 10406

Pliki do pobrania

Dodano: 2018-03-10 20:33:58 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK