Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęDopart Teresa w upadłości likwidacyjnej (Słupsk)

Dane Upadłego

 • Upadły: Dopart Teresa
 • Adres: , Słupsk
 • Województwo: Pomorskie
 • PESEL: 61021403287,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 18/20/of/K
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 877/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-01-23
 • Sędzia Komisarz: SSR Karolina Kondradzka

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Paweł Pawlak
 • Numer licencji: 950
 • Adres: Brzozowa 9, 76-251 Kobylnica
 • Województwo: Pomorskie
 • Telefon: 512 257 884

2020-02-11 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7191. Dopart Teresa. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 877/19, VI GUp 18/20/of/K. [BMSiG-6835/2020]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 877/19, w dniu 23 stycznia 2020 r. postanowił:
1) ogłosić upadłość dłużniczki Teresy Dopart, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej przy ul. Dmowskiego 4/35, 76-200 Słupsk, nr PESEL 61021403287;
2) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”;
3) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
4) wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Karoliny Kondrackiej;
5) wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Pawła Pawlaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 950;
6) jako podstawę jurysdykcji wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015 Nr 141).
Wierzytelności należy zgłaszać na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 18/20/of/K. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 028/2020 (5918) z dnia 11 lutego 2020 r. → Pozycja 7191

Dodano: 2020-02-11 09:45:04 przez Administrator

2020-01-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7191. Dopart Teresa. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 877/19, VI GUp 18/20/of/K. [BMSiG-6835/2020]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 877/19, w dniu 23 stycznia 2020 r. postanowił:
1) ogłosić upadłość dłużniczki Teresy Dopart, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej przy ul. Dmowskiego 4/35, 76-200 Słupsk, nr PESEL 61021403287;
2) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”;
3) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
4) wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Karoliny Kondrackiej;
5) wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Pawła Pawlaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 950;
6) jako podstawę jurysdykcji wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015 Nr 141).
Wierzytelności należy zgłaszać na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 18/20/of/K. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 028/2020 (5918) z dnia 11 lutego 2020 r. → Pozycja 7191

Dodano: 2020-02-11 09:45:00 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK