Dors Grażyna w upadłości likwidacyjnej (ruda śląska)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Dors Grażyna
 • Adres: , ruda śląska
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 58071004247
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach
 • Wydział: XII Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
 • Województwo:Śląskie
 • Sygnatura akt Upadłości: XII GUp 86/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XII GU 185/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-05-04
 • Sędzia Komisarz: SSR Stanisław Żyrek
 • Imię i nazwisko: Agnieszka Kwapień
 • Numer licencji: 1366
 • Adres: Tadeusza Kościuszki nr 56/2, 40-047 Katowice
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: + 48 728 382 525

2020-11-18 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 63972. Dors Grażyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 86/20. [BMSiG-65033/2020]

Sygn. akt XII GUp 86/20 Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 86/20, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Grażyny Dors, zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, numer PESEL 58071004247, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 63972
 • Dodano: 2020-11-18 17:19:18
 • Administrator

2020-05-13 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21300. Dors Grażyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 185/20, XII GUp 86/20. [BMSiG-20936/2020]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 185/20 ogłosił upadłość dłużniczki Grażyny Dors, zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, numer PESEL 58071004247, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Stanisława Żyrka, a syndyka masy upadłości w osobie Agnieszki Kwapień, nr licencji 1366. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt XII GUp 86/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 092/2020 (5982) z dnia 13 maja 2020 r. → Pozycja 21300
 • Dodano: 2020-05-13 09:21:10
 • Administrator

2020-05-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21300. Dors Grażyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 185/20, XII GUp 86/20. [BMSiG-20936/2020]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 185/20 ogłosił upadłość dłużniczki Grażyny Dors, zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, numer PESEL 58071004247, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Stanisława Żyrka, a syndyka masy upadłości w osobie Agnieszki Kwapień, nr licencji 1366. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt XII GUp 86/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 092/2020 (5982) z dnia 13 maja 2020 r. → Pozycja 21300
 • Dodano: 2020-05-13 09:21:06
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK