Duber Andrzej w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Duber Andrzej
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 61102100733

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: XIX GUp 758/20.
 • Data wszczęcia postępowania: 2020-06-09
 • Sędzia Komisarz: ASR Małgorzata Gołębiowska

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Michał Kedzierski
 • Numer licencji: 1292
 • Adres: ul. Wronia 45 lok. 175, 00-870 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 574 077 446

2022-05-11 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 24998. Duber Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 758/20. [BMSiG-24454/2022]

Sędzia komisarz ustanowiony w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Duber (PESEL 61102100733), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 758/20, obwieszcza, że syndyk masy upadłości sporządził i w dniu 22 marca 2022 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. listę w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 4912 ust. 1 p.u. w zw. z art. 256 ust. 1 p.u.). W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych (art. 4912 ust. 1 p.u. w zw. z art. 256 ust. 2 p.u.).

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 24998
 • Dodano: 2022-05-11 13:19:11
 • Administrator

2020-07-09 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 33244. Duber Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 142/20, XIX GUp 758/20. [BMSiG-33108/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Andrzeja Duber, zamieszkałego w Warszawie, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GU 142/20), postanowił:
I. ogłosić upadłość Andrzeja Duber, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie, ul. Pistacjowa 11/11A m. 2, 02-790 Warszawa (PESEL 61102100733)
II. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Asesora sądowego Małgorzaty Gołębiowskiej oraz syndyka w osobie Michała Kędzierskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1292);
VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. XIX GUp 758/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 132/2020 (6022) z dnia 09 lipca 2020 r. → Pozycja 33244
 • Dodano: 2020-07-09 10:07:58
 • Administrator

2020-06-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 33244. Duber Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 142/20, XIX GUp 758/20. [BMSiG-33108/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Andrzeja Duber, zamieszkałego w Warszawie, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GU 142/20), postanowił:
I. ogłosić upadłość Andrzeja Duber, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie, ul. Pistacjowa 11/11A m. 2, 02-790 Warszawa (PESEL 61102100733)
II. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Asesora sądowego Małgorzaty Gołębiowskiej oraz syndyka w osobie Michała Kędzierskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1292);
VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. XIX GUp 758/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 132/2020 (6022) z dnia 09 lipca 2020 r. → Pozycja 33244
 • Dodano: 2020-07-09 10:07:54
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK