Dubińska Agnieszka (Białystok)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Upadły: Dubińska Agnieszka
 • Adres: , Białystok
 • Województwo: Podlaskie
 • PESEL: 80010313581
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
 • Województwo:Podlaskie
 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 249/20.
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 249/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-09-02
 • Sędzia Komisarz: brak informacji
 • Imię i nazwisko: Sławomir Antoni Łuka
 • Numer licencji: 347
 • Adres: Przemysłowa A m. 2, 15-234 Białystok
 • Województwo: Podlaskie
 • Telefon: 600 967 244

2020-09-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46705. Dubińska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 249/20, VIII GUp 249/20. [BMSiG-47006/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 2 września 2020 roku, sygn. akt VIII GU 249/20 (VIII GUp 249/20), postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Agnieszki Dubińskiej, zam.: ul. Zielna nr 2 lok. 1, 15-336 Białystok, PESEL 80010313581, nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o głoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Przemysłowa 20A/2, Białystok,
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu,
4. wyznaczyć Sławomira Antoniego Łukę (numer licencji 347) na syndyka masy upadłości,
5. ustalić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.),
6. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postepowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz. Urz. UE.L z dnia 20 maja 2015 r., Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postepowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego rozporządzenia. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 180/2020 (6070) z dnia 15 września 2020 r. → Pozycja 46705
 • Dodano: 2020-09-15 13:09:31
 • Administrator

2020-09-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46705. Dubińska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 249/20, VIII GUp 249/20. [BMSiG-47006/2020]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 2 września 2020 roku, sygn. akt VIII GU 249/20 (VIII GUp 249/20), postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Agnieszki Dubińskiej, zam.: ul. Zielna nr 2 lok. 1, 15-336 Białystok, PESEL 80010313581, nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o głoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Przemysłowa 20A/2, Białystok,
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu,
4. wyznaczyć Sławomira Antoniego Łukę (numer licencji 347) na syndyka masy upadłości,
5. ustalić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.),
6. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postepowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz. Urz. UE.L z dnia 20 maja 2015 r., Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postepowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego rozporządzenia. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 180/2020 (6070) z dnia 15 września 2020 r. → Pozycja 46705
 • Dodano: 2020-09-15 13:09:28
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK