Dudek Teresa w upadłości likwidacyjnej (Torun)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Dudek Teresa
 • Adres: , Torun
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 51101200909
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Toruniu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 191/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 140/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-24
 • Sędzia Komisarz: SSR Maciej Naworski
 • Imię i nazwisko: Patryk Chodkowski
 • Numer licencji: 1133
 • Adres: Legionów 16/2, 87-100 Toruń
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: 501625308

2020-11-18 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 63973. Dudek Teresa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 191/20. [BMSiG-65038/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości Teresy Dudek (sygn. akt V GUp 191/20) zawiadamia, że dnia 26 października 2020 r. syndyk złożył listę wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziału V Gospodarczego, ul. Mickiewicza 10/16, p. nr 205, w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności, ten któremu odmówiono uznania zgłoszone wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 63973
 • Dodano: 2020-11-18 17:19:32
 • Administrator

2020-08-10 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 39584. Dudek Teresa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 140/20, V GUp 191/20. [BMSiG-39838/2020]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie o sygn. V GU 140/20, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Teresy Dudek, zamieszkałej pod adresem: ul. Piskorskiej 7G/92, 87-100 Toruń, numer PESEL 51101200909, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Macieja Naworskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-700 Toruń;
3. wyznaczyć syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1133);
4. wezwać wierzycieli upadłej Teresy Dudek do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Teresy Dudek, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym;
7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużniczkę. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 191/20.
POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 154/2020 (6044) z dnia 10 sierpnia 2020 r. → Pozycja 39584
 • Dodano: 2020-08-10 09:45:11
 • Administrator

2020-07-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 39584. Dudek Teresa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 140/20, V GUp 191/20. [BMSiG-39838/2020]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie o sygn. V GU 140/20, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Teresy Dudek, zamieszkałej pod adresem: ul. Piskorskiej 7G/92, 87-100 Toruń, numer PESEL 51101200909, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Macieja Naworskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-700 Toruń;
3. wyznaczyć syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1133);
4. wezwać wierzycieli upadłej Teresy Dudek do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Teresy Dudek, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym;
7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużniczkę. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 191/20.
POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 154/2020 (6044) z dnia 10 sierpnia 2020 r. → Pozycja 39584
 • Dodano: 2020-08-10 09:45:07
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK