Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęDudziak Romuald w upadłości likwidacyjnej (Wojnowo)

Dane Upadłego

 • Upadły: Dudziak Romuald
 • Adres: , Wojnowo
 • Województwo: Wielkopolskie
 • PESEL: 68041101575,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XI GUp 229/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XI GU 568/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-10-11
 • Sędzia Komisarz: SSR Przemysław Nowacki

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Krzysztof Marian Gnatowski
 • Numer licencji: 423
 • Adres: os. B. Chrobrego 17/172, 60-681 Poznań
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Telefon: 602 751 801

2020-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności


Poz. 22447. Dudziak Romuald. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 229/17. [BMSiG-22016/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Romualda Dudziaka, zam.: Wojnowo 21, 62-095 Murowana Goślina, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 229/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i złożył do akt sprawy w dniu 6.09.2019 r. II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym określonych w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22447

Dodano: 2020-05-21 10:09:45 przez Administrator

2019-10-28 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 55492. Dudziak Romuald. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 229/17. [BMSiG-55334/2019]

Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XI GUp 229/17 został sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości (z dnia 17 maja 2019 r.) upadłego Romualda Dudziaka (PESEL 68041101575), zam. w miejscowości Wojnowo, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Plan ten można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się upadłego i wierzycieli, iż służy im prawo wniesienia zarzutów do planu podziału w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 209/2019 (5848) z dnia 28 października 2019 r. → Pozycja 55492

Dodano: 2019-10-28 11:28:17 przez Administrator

2018-11-02 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 47952. Dudziak Romuald. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 229/17. [BMSiG-47599/2018]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w sprawie o sygn. akt XI GUp 229/17/PN dot. upadłości Romualda Dudziaka, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam. w Wojnowie, informuje, iż syndyk w dniu 20 sierpnia 2018 r. przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniająca listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 46 (parter) ul. Młyńska 1a; 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na I uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 213/2018 (5601) z dnia 02 listopada 2018 r. → Pozycja 47952

Dodano: 2018-11-02 14:22:29 przez Administrator

2018-07-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 33065. Dudziak Romuald. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 229/17/PN. [BMSiG-32656/2018]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 229/17/PN dot. upadłości Romualda Dudziaka, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam. w Wojnowie, informuje, iż syndyk w dniu 12 lutego 2018 r. przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, pokój 46 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 145/2018 (5533) z dnia 27 lipca 2018 r. → Pozycja 33065

Dodano: 2018-07-27 12:21:02 przez Administrator

2017-11-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 43370. Dudziak Romuald. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 568/17, XI GUp 229/17. [BMSiG-43464/2017]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 568/17, ogłosił upadłość dłużnika Romualda Dudziaka (PESEL: 68041101575), zam.: Wojnowo, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 229/17. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Gnatowskiego.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 225/2017 (5362) z dnia 21 listopada 2017 r. → Pozycja 43370

Dodano: 2017-11-21 09:51:07 przez Administrator

2017-10-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 43370. Dudziak Romuald. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 568/17, XI GUp 229/17. [BMSiG-43464/2017]

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 października 2017 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 568/17, ogłosił upadłość dłużnika Romualda Dudziaka (PESEL: 68041101575), zam.: Wojnowo, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 229/17. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Gnatowskiego.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 225/2017 (5362) z dnia 21 listopada 2017 r. → Pozycja 43370

Dodano: 2017-11-21 09:50:59 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK