Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęDurnoga Waldemar w upadłości likwidacyjnej (Kielce)

Dane Upadłego

 • Upadły: Durnoga Waldemar
 • Adres: , Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • PESEL: 57110900810,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 152/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 173/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-06-28
 • Sędzia Komisarz: SSR Iwona Róziewicz

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Jan Młynarczyk
 • Numer licencji: 243
 • Adres: Sienkiewicza 77/6, 25-002 Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Telefon: (41)344 8736

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62027. Durnoga Waldemar. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 152/18. [BMSiG-61888/2019]

Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 4 listopada 2019 r. złożona przez syndyka nieprowadzącego działalności gospodarczej, Waldemara Durnogi, nr PESEL 57110900810, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 152/18). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62027

Dodano: 2019-12-02 13:42:16 przez Administrator

2018-08-28 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37264. Durnoga Waldemar. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 173/18, V GUp 152/18. [BMSiG-37084/2018]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 28 czerwca 2018 r. roku ogłosił upadłość dłużnika Waldemara Durnoga, nr PESEL 57110900810, zamieszkałego: 25-005 Kielce, ul. Sienkiewicza 37 m. 9, określając, że upadły Waldemar Durnoga jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Agnieszki Szufel-Figurskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 908; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WUE L Nr 141, poz. 19 z dnia 05 czerwca 2015), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344).
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 152/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 166/2018 (5554) z dnia 28 sierpnia 2018 r. → Pozycja 37264

Dodano: 2018-08-29 10:33:58 przez Administrator

2018-08-28 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 37350. Durnoga Waldemar. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 152/18. [BMSiG-37094/2018]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 sierpnia 2018 roku w postępowaniu upadłościowym Waldemara Durnoga, nr PESEL 57110900810 - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, w przedmiocie zmiany syndyka postanowił: zmienić syndyka masy upadłości Waldemara Durnogi, PESEL 57110900810 - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego syndyka - Agnieszki Szufel-Figurskiej powołać syndyka w osobie Jana Młynarczyka (numer doradcy restrukturyzacyjnego 243).

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 166/2018 (5554) z dnia 28 sierpnia 2018 r. → Pozycja 37350

Dodano: 2018-08-29 11:14:40 przez Administrator

2018-06-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37264. Durnoga Waldemar. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 173/18, V GUp 152/18. [BMSiG-37084/2018]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 28 czerwca 2018 r. roku ogłosił upadłość dłużnika Waldemara Durnoga, nr PESEL 57110900810, zamieszkałego: 25-005 Kielce, ul. Sienkiewicza 37 m. 9, określając, że upadły Waldemar Durnoga jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Agnieszki Szufel-Figurskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 908; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WUE L Nr 141, poz. 19 z dnia 05 czerwca 2015), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344).
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 152/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 166/2018 (5554) z dnia 28 sierpnia 2018 r. → Pozycja 37264

Dodano: 2018-08-29 10:33:53 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK