Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęDyonizy Violetta w upadłości likwidacyjnej (Kalisz)

Dane Upadłego

 • Upadły: Dyonizy Violetta
 • Adres: , Kalisz
 • Województwo: Wielkopolskie
 • PESEL: 65012112482,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kaliszu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds Upadłości
 • Adres: ul. A. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz
 • Województwo:Wielkopolskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 53/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 85/18 „of”
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-05-16
 • Sędzia Komisarz: SSR Jan Matecki

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Mariusz Jeziorski
 • Numer licencji: 991
 • Adres: Bukowińska 13, 62-800 Kalisz
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Telefon: 513 053 701

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62028. Dyonizy Violetta. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 53/18 „of”. [BMSiG-61933/2019]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Violetty Dyonizy, PESEL 65012112482, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 53/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 20 listopada 2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56A, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62028

Dodano: 2019-12-02 13:42:30 przez Administrator

2019-05-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 23399. Dyonizy Violetta. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 53/18 „of”. [BMSiG-23041/2019]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Violetty Dyonizy, PESEL 65012112482, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 53/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 17 kwietnia 2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 88/2019 (5727) z dnia 08 maja 2019 r. → Pozycja 23399

Dodano: 2019-05-08 12:29:35 przez Administrator

2019-03-06 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 11908. Dyonizy Violetta. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 53/18 „of”. [BMSiG-11343/2019]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Violetty Dyonizy, PESEL: 65012112482, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 53/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 18.02.2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 46/2018 (5685) z dnia 06 marca 2019 r. → Pozycja 11908

Dodano: 2019-03-06 13:41:33 przez Administrator

2018-10-09 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44069. Dyonizy Violetta. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 53/18 „of”. [BMSiG-43884/2018]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Violetty Dyonizy, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 65012112482, sygn. akt V GUp 53/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 29.08.2018 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 1, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 196/2018 (5584) z dnia 09 października 2018 r. → Pozycja 44069

Dodano: 2018-10-09 10:13:11 przez Administrator

2018-05-28 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22453. Dyonizy Violetta. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 85/18 „of”, V GUp 53/18. [BMSiG-21932/2018]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16.05.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 85/18 „of” ogłosił upadłość Violetty Dyonizy zam.: ul. Sportowa 3, 62-800 Kalisz, PESEL: 65012112482, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Mariusza Jeziorskiego (numer licencji 991). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19) (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 53/18).

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 102/2018 (5490) z dnia 28 maja 2018 r. → Pozycja 22453

Dodano: 2018-05-28 12:51:25 przez Administrator

2018-05-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22453. Dyonizy Violetta. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 85/18 „of”, V GUp 53/18. [BMSiG-21932/2018]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16.05.2018 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 85/18 „of” ogłosił upadłość Violetty Dyonizy zam.: ul. Sportowa 3, 62-800 Kalisz, PESEL: 65012112482, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Mariusza Jeziorskiego (numer licencji 991). Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19) (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 53/18).

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 102/2018 (5490) z dnia 28 maja 2018 r. → Pozycja 22453

Dodano: 2018-05-28 12:51:17 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK