Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęE-Buty S.A. w upadłości likwidacyjnej (Gdańsk)

Dane Upadłego

  • Upadły: E-Buty S.A.
  • Adres: Oliwska 21/23, 80-563 Gdańsk
  • Województwo: Pomorskie
  • KRS: 0000400619,     NIP: 9570911737,     Regon:220040176

Dane Sądu

Dane Upadłości

  • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 7/14
  • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 178/13
  • Data ogłoszenia Upadłości: 2014-04-02
  • Sędzia Komisarz: SSR Anna Stankiewicz

Dane Syndyka

2019-12-02 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 62068. „E-BUTY” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gdańsku. KRS 0000400619. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 października 2011 r., sygn. akt VI GUp 7/14. [BMSiG-61855/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym E-BUTY Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku, sygn. akt VI GUp 7/14, zawiadamia, że został sporządzony i złożony przez Syndyka w dniu 26 marca 2019 r. ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości z dnia 26 marca 2019 r. można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, Gdańsk, w godzinach urzędowania Sądu i zgodnie z art. 349 ust. 1 puin, w terminie dwóch tygodni, licząc od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału, do Sędziego komisarza SSR Anny Stankiewicz, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, sygn. akt VI GUp 7/14.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62068

Dodano: 2019-12-02 13:52:37 przez Administrator

2017-03-17 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 9769. „E-BUTY” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gdańsku. KRS 0000400619. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 października 2011 r., sygn. akt VI GUp 7/14. [BMSiG-9183/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym E-BUTY Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdań- sku, sygn. akt VI GUp 7/14, zawiadamia, że został sporządzony i złożony przez syndyka w dniu 27 lutego 2017 r. częściowy plan podziału funduszy masy upadłości. Częściowy plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, Gdańsk, w godzinach urzędowania Sądu, i zgodnie z art. 349 puin w terminie dwóch tygodni, licząc od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść zarzuty przeciwko częściowemu planowi podziału do sędziego komisarza SSR Anny Stankiewicz na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, sygn. akt VI GUp 7/14.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 54/2017 (5191) z dnia 17 marca 2017 r. → Pozycja 9769

Dodano: 2017-03-19 09:26:56 przez Administrator

2015-07-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym E-BUTY S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000400619), sygn. akt VI GUp 7/14, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu komisarzowi w dniu 12 czerwca 2015 r. listy wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2015 → Numer 129/2015 (4760) z dnia 7 lipca 2015 r. → Pozycja 9813

Dodano: 2015-07-07 23:12:26 przez Administrator

2014-04-11 Obwieszczenie o upadłości w MSiG

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2.04.2014 r. wydanym w
sprawie o sygn. akt VI GU 178/13 ogłosił upadłość dłużnika E-BUTY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku 80-394, ul.
Kołobrzeska 30, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000400619, obejmującą likwidację jego majątku.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu
upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu
Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Annę Stankiewicz. Wyznaczono na syndyka Brygidę Wasilewską.
Zgłoszenia wierzytelności należy składać lub przesyłać w dwóch egzemplarzach ze wskazaniem Sędziego komisarza, pod
adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, z
podaniem sygn. akt VI GUp 7/14

MSiG 71/2014 z 11 kwietnia 2014, pozycja 4369

Dodano: 2014-08-16 14:05:14 przez Administrator

2014-04-02 Ogłoszenie upadłości

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2.04.2014 r. wydanym w
sprawie o sygn. akt VI GU 178/13 ogłosił upadłość dłużnika E-BUTY Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku 80-394, ul.
Kołobrzeska 30, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000400619, obejmującą likwidację jego majątku.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu
upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu
Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Annę Stankiewicz. Wyznaczono na syndyka Brygidę Wasilewską.
Zgłoszenia wierzytelności należy składać lub przesyłać w dwóch egzemplarzach ze wskazaniem Sędziego komisarza, pod
adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, z
podaniem sygn. akt VI GUp 7/14

Pliki do pobrania

Dodano: 2014-08-16 14:04:40 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK