EXPANDO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Trzeszczyn)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: EXPANDO Sp. z o.o.
 • Adres: Kościuszki 41A, 72-004 Trzeszczyn
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • KRS: 0000232630
 • NIP: 8522452107
 • Regon:320050131

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: XII GUp 43/16
 • Data wszczęcia postępowania: 2016-05-18
 • Sędzia Komisarz: SSR Patrycja Ossowska

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Bartosz Marcin Stawarski
 • Numer licencji: 216
 • Adres: Piotrkowska 25, 71-037 Szczecin
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Telefon: 888 088 222

2022-05-12 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 25244. „EXPANDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Trzeszczynie. KRS 0000232630. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwietnia 2005 r., sygn. akt XII GUp 43/16. [BMSiG-24915/2022]

W związku ze sporządzeniem i złożeniem przez syndyka w dniu 17 marca 2022 r. uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym „EXPANDO” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Trzeszczynie w upadłości, sygn. akt XII GUp 43/16, Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu, co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25244
 • Dodano: 2022-05-12 10:06:56
 • Administrator

2021-10-29 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 67749. „EXPANDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Trzeszczynie. KRS 0000232630. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwietnia 2005 r., sygn. akt XII GUp 43/16. [BMSiG-67116/2021]

W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 30 września 2021 r. uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym EXPANDO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Trzeszczynie w upadłości, sygn. akt XII GUp 43/16 - Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu, co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 211/2021 (6356) z dnia 29 października 2021 r. → Pozycja 67749

 • Dodano: 2021-10-29 16:05:28
 • Administrator

2021-10-29 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 67750. „EXPANDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Trzeszczynie. KRS 0000232630. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwietnia 2005 r., sygn. akt XII GUp 43/16. [BMSiG-67108/2021]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości o wydaniu przez sędziego komisarza postanowienia z dnia 5 października 2021 r. w przedmiocie zmiany z urzędu listy wierzytelności z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie w postępowaniu upadłościowym EXPANDO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Trzeszczynie w upadłości - sygn. akt XII GUp 43/16. Jednocześnie Sąd poucza o prawie wniesienia zażalenia na powyższe postanowienie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 211/2021 (6356) z dnia 29 października 2021 r. → Pozycja 67750
 • Dodano: 2021-10-29 16:05:40
 • Administrator

2021-06-28 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 41411. „EXPANDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Trzeszczynie. KRS 0000232630. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwietnia 2005 r., sygn. akt XII GUp 43/16. [BMSiG-40499/2021]

W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 28 kwietnia 2021 r. uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym EXPANDO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Trzeszczynie, sygn. akt XII GUp 43/16, Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu, co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 122/2021 (6267) z dnia 28 czerwca 2021 r. → Pozycja 41411
 • Dodano: 2021-06-28 19:00:16
 • Administrator

2021-05-14 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 31179. „EXPANDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Trzeszczynie. KRS 0000232630. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwietnia 2005 r., sygn. akt XII GUp 43/16. [BMSiG-30172/2021]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2021 roku w postępowaniu upadłościowym EXPANDO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Trzeszczynie w upadłości, sygn. akt XII GUp 43/16, zmieniono postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 18 maja 2016 roku w przedmiocie ogłoszenia upadłości w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego Sędziego komisarza S.S.R. Moniki Rzepiejewskiej wyznaczono Sędziego komisarza w osobie S.S.R. Patrycji Ossowskiej.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 92/2021 (6237) z dnia 14 maja 2021 r. → Pozycja 31179
 • Dodano: 2021-05-14 18:51:37
 • Administrator

2021-04-14 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 24008. „EXPANDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Trzeszczynie. KRS 0000232630. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwietnia 2005 r., sygn. akt XII GUp 43/16. [BMSiG-23044/2021]

W związku ze sporządzeniem przez syndyka masy upadłości i przekazaniu Sędziemu komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 10 lipca 2020 roku, w postępowaniu upadłościowym EXPANDO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Trzeszczynie, sygn. akt XII GUp 43/16, Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu, co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 71/2021 (6216) z dnia 14 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24008
 • Dodano: 2021-04-14 09:11:53
 • Administrator

2018-04-30 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 18245. „EXPANDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Trzeszczynie. KRS 0000232630. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwietnia 2005 r., sygn. akt XII GUp 43/16. [BMSiG-17644/2018]

W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 27 grudnia 2017 roku listy wierzytelności sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym EXPANDO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Trzeszczynie w upadłości, sygn. akt XII GUp 43/16, Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 84/2018 (5472) z dnia 30 kwietnia 2018 r. → Pozycja 18245
 • Dodano: 2018-04-30 17:25:22
 • Administrator

2016-06-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 13956. „EXPANDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Trzeszczynie. KRS 0000232630. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwietnia 2005 r., sygn. akt XII GU 91/16, XII GUp 43/16. [BMSiG-13848/2016]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18 maja 2016 roku ogłoszono upadłość dłużnika Expando spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Trzeszczynie, ul. Kościuszki 41A - nr KRS 0000232630, i zarejestrowano pod sygn. akt: XII GUp 43/16.
Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Moniki Rzepiejewskiej, wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Bartosza Stawarskiego, nr licencji 216.
Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin.
Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2013 roku (tekst jedn. Dz.U.2015, poz. 233).

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 107/2016 (4992) z dnia 6 czerwca 2016 r. → Pozycja 13956
 • Dodano: 2016-06-09 19:30:44
 • Administrator

2016-05-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 13956. „EXPANDO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Trzeszczynie. KRS 0000232630. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwietnia 2005 r., sygn. akt XII GU 91/16, XII GUp 43/16. [BMSiG-13848/2016]

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18 maja 2016 roku ogłoszono upadłość dłużnika Expando spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Trzeszczynie, ul. Kościuszki 41A - nr KRS 0000232630, i zarejestrowano pod sygn. akt: XII GUp 43/16.
Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Moniki Rzepiejewskiej, wyznaczono zastępcę sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Stańczak-Kujawskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Bartosza Stawarskiego, nr licencji 216.
Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin.
Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2013 roku (tekst jedn. Dz.U.2015, poz. 233).

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 107/2016 (4992) z dnia 6 czerwca 2016 r. → Pozycja 13956

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2016-06-09 19:30:21
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK