Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęFabryka Okularów Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Fabryka Okularów Sp. z o.o.
 • Adres: Marynarska 15, 02-674 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • KRS: 0000297559,     NIP: 5222874328,     Regon:141274828

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 220/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XIX GU 290/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-03-18
 • Sędzia Komisarz: SSR Piotr Pełczyński

Dane Syndyka

2020-03-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16453. FABRYKA OKULARÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000297559. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 stycznia 2008 r., sygn. akt XIX GU 290/20, XIX GUp 220/20. [BMSiG-15948/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18 marca 2020 r., sygn. akt XIX GU 290/20, postanowił:
1. oddalić wniosek o zabezpieczenie majątku dłużnika;
2. ogłosić upadłość dłużnika Fabryka Okularów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (adres: ul. Marynarska nr 15, 02-674 Warszawa), numer KRS 0000297559;
3. zatwierdzić warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Fabryki Okularów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na rzecz Polskiej Sieci Salonów Optycznych S.A. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000830347, za cenę w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);
4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
6. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Piotra Pełczyńskiego, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie MMOZDŻEŃ RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (numer KRS 0000828888);
7. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego;
8. określić, iż koszty postępowania ponosi Fabryka Okularów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie.
Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe będzie dalej prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 220/20. Na postanowienie uwzględniające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zażalenie przysługuje każdemu z wierzycieli; w celu złożenia zażalenia należy w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wystąpić o uzasadnienie postanowienia wraz z opłatą 100 złotych w terminie 7 dni, a następnie wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia z uzasadnieniem. Nadto wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie podaje się adres korespondencyjny syndyka: MMOZDŻEŃ RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o., ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice, tel. 690 089 009, e-mail: mmrestrukturyzacje@gmail.com

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16453

Dodano: 2020-03-25 18:38:10 przez Administrator

2020-03-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 16453. FABRYKA OKULARÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000297559. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 stycznia 2008 r., sygn. akt XIX GU 290/20, XIX GUp 220/20. [BMSiG-15948/2020]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18 marca 2020 r., sygn. akt XIX GU 290/20, postanowił:
1. oddalić wniosek o zabezpieczenie majątku dłużnika;
2. ogłosić upadłość dłużnika Fabryka Okularów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (adres: ul. Marynarska nr 15, 02-674 Warszawa), numer KRS 0000297559;
3. zatwierdzić warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Fabryki Okularów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na rzecz Polskiej Sieci Salonów Optycznych S.A. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000830347, za cenę w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);
4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
6. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Piotra Pełczyńskiego, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie MMOZDŻEŃ RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (numer KRS 0000828888);
7. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego;
8. określić, iż koszty postępowania ponosi Fabryka Okularów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie.
Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe będzie dalej prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 220/20. Na postanowienie uwzględniające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zażalenie przysługuje każdemu z wierzycieli; w celu złożenia zażalenia należy w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wystąpić o uzasadnienie postanowienia wraz z opłatą 100 złotych w terminie 7 dni, a następnie wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia z uzasadnieniem. Nadto wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie podaje się adres korespondencyjny syndyka: MMOZDŻEŃ RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o., ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice, tel. 690 089 009, e-mail: mmrestrukturyzacje@gmail.com

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 059/2020 (5949) z dnia 25 marca 2020 r. → Pozycja 16453

Pliki do pobrania

Dodano: 2020-03-25 18:38:01 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK