Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęFilipczyk Mariusz w upadłości likwidacyjnej (Siemianowice Śląskie)

Dane Upadłego

  • Upadły: Filipczyk Mariusz
  • Adres: , Siemianowice Śląskie
  • Województwo: Śląskie
  • PESEL: 73020812892,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

  • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 191/20/2.
  • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 421/20/2,
  • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-23
  • Sędzia Komisarz: brak informacji

Dane Syndyka

2020-07-31 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37971. Filipczyk Mariusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 421/20/2, X GUp 191/20/2. [BMSiG-38168/2020]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 23 lipca 2020 r. pod sygn. akt X GU 421/20/2, ogłoszona została upadłość Mariusza Filipczyka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Siemianowicach Śląskich, adres: ul. Boczna 2/5, 41-100 Siemianowice Śląskie, posiadającego numer PESEL 73020812892. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 191/20/2. Na Syndyka wyznaczono Jacka Pietrzelę (Pietrzela), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela, ul. Ligocka 15, 44-105 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 148/2020 (6038) z dnia 31 lipca 2020 r. → Pozycja 37971

Dodano: 2020-07-31 10:52:01 przez Administrator

2020-07-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37971. Filipczyk Mariusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 421/20/2, X GUp 191/20/2. [BMSiG-38168/2020]

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 23 lipca 2020 r. pod sygn. akt X GU 421/20/2, ogłoszona została upadłość Mariusza Filipczyka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Siemianowicach Śląskich, adres: ul. Boczna 2/5, 41-100 Siemianowice Śląskie, posiadającego numer PESEL 73020812892. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 191/20/2. Na Syndyka wyznaczono Jacka Pietrzelę (Pietrzela), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela, ul. Ligocka 15, 44-105 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 148/2020 (6038) z dnia 31 lipca 2020 r. → Pozycja 37971

Dodano: 2020-07-31 10:51:58 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK