Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęFirma BURGHARDT Sp. J. w upadłości likwidacyjnej (Ostrów Wielkopolski)

Dane Upadłego

 • Upadły: Firma BURGHARDT Sp. J.
 • Adres: Stumykowa 32, 63-400 Ostrów Wielkopolski
 • Województwo: Wielkopolskie
 • KRS: 0000286035,     NIP: 6222653013,     Regon:300628350

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kaliszu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds Upadłości
 • Adres: ul. A. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz
 • Województwo:Wielkopolskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 12/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 254/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-02-19
 • Sędzia Komisarz: SSR Jadwiga Dobrowolska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Maria Jolanta Perlińska
 • Numer licencji: 260
 • Adres: Ostrowska 28, 62-800 Kalisz
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Telefon: 609 800 412

2020-03-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16214. „FIRMA BURGHARDT” SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000286035. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 sierpnia 2007 r., sygn. akt V GUp 12/19. [BMSiG-15721/2020]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika „Firmy Burghardt’’ Spółka jawna sygn. akt V GUp 12/19, KRS 0000286035, postanowieniem z dnia 6 marca 2020 roku dokonano zmiany na liście wierzytelności z dnia 29.10.2019 r. w ten sposób że: 1. w poz. 6 w rubryce 5 umieścić wpis „zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych (rowery i części rowerowe) zlokalizowane w magazynie w Ostrowie Wlkp. przy ul. Strumykowej 32, nr. pozycji rejestru 2124251; 2441539; 2. w poz. 7 w rubryce 9 wpisać kwotę 394.000,30 zł w miejsce kwoty 294.000,30 zł; 3. w poz. 8 w rubryce 5 wpisać zastaw skarbowy w podatku od towarów i usług za lipiec-sierpień 2018 r. na samochodzie osobowym marki Peugeot 207, rok produkcji 2010, nr. rej. POS25747, zastaw skarbowy w podatku od towarów i usług za lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad 2018 r., na samochodzie ciężarowym Peugeot Partner Boxer Furgon, rok produkcji 2014, nr. rej. POS21103; 4. w poz. 11 listy wierzytelności, w rubryce 5 weksel in blanco poręczony przez Izabelę Ryszewską i Romana Szypajło; oraz dokonano zmiany na liście wierzytelności w ten sposób, że w poz. 6 listy wierzytelności - wierzyciela Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w rubryce 5 umieścić hipotekę umowną do kwoty 262.666,87 zł na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. prowadzi Księgę Wieczystą oraz hipotekę umowną do kwoty 2.112.350,00 zł na nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. prowadzi Księgę Wieczystą. Od powyższego postanowienia przysługuję prawo do wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia do Sądu upadłościowego w Kaliszu za pośrednictwem Sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 058/2020 (5948) z dnia 24 marca 2020 r. → Pozycja 16214

Dodano: 2020-03-24 09:22:20 przez Administrator

2019-11-13 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 58277. „FIRMA BURGHARDT” SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000286035. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 sierpnia 2007 r., sygn. akt V GUp 12/19 „oprócz of”. [BMSiG-58024/2019]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika: Firmy Burghardt Sp.j., KRS 0000286035, sygn. Akt V GUp 12/19 „oprócz of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 29 października 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 219/2019 (5858) z dnia 13 listopada 2019 r. → Pozycja 58277

Dodano: 2019-11-13 09:57:42 przez Administrator

2019-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 13583. „FIRMA BURGHARDT” SPÓŁKA JAWNA w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000286035. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 sierpnia 2007 r., sygn. akt V GU 254/18 „oprócz of”, V GUp 12/19. [BMSiG-13020/2019]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19.02.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 254/18 „oprócz of” ogłosił upadłość dłużnika „Firma Burghardt” Spółka jawna z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000286035. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bartczak oraz syndyka w osobie Marii Perlińskiej, nr licencji 260. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Kosztami postępowania obciążyć dłużniczkę. (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 12/19).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 52/2019 (5691) z dnia 14 marca 2019 r. → Pozycja 13583

Dodano: 2019-03-14 21:57:34 przez Administrator

2019-02-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 13583. „FIRMA BURGHARDT” SPÓŁKA JAWNA w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000286035. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 sierpnia 2007 r., sygn. akt V GU 254/18 „oprócz of”, V GUp 12/19. [BMSiG-13020/2019]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19.02.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 254/18 „oprócz of” ogłosił upadłość dłużnika „Firma Burghardt” Spółka jawna z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000286035. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bartczak oraz syndyka w osobie Marii Perlińskiej, nr licencji 260. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Kosztami postępowania obciążyć dłużniczkę. (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 12/19).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 52/2019 (5691) z dnia 14 marca 2019 r. → Pozycja 13583

Pliki do pobrania

Dodano: 2019-03-14 21:57:20 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK