Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęFirma Handlowa DUO Halina Pękala w upadłości likwidacyjnej (Koszalin)

Dane Upadłego

 • Upadły: Firma Handlowa DUO Halina Pękala
 • Adres: Wenedów , 75-950 Koszalin
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • PESEL: 56011310803,     NIP: 6691605877,     Regon:330560189

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Koszalinie
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Gospodarczych
 • Adres: ul. Władysława Andersa 34, 75-626 Koszalin
 • Województwo:Zachodniopomorskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VII GUp 123/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VII GU 191/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-10-05
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Dziadczyk

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Stanisław Piotr Ruszkowski
 • Numer licencji: 473
 • Adres: Sianowska 10, 75-643 Koszalin
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Telefon: 503 136 304

2019-05-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 25764. Pękala Halina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA HANDLOWA „DUO” Halina Pękala w upadłości likwidacyjnej. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 123/17. [BMSiG-25307/2019]

Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Haliny Pękali, sygn. akt VII GUp 123/17, ogłasza, że w dniu 26 kwietnia 2019 r., syndyk złożył piąte uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 96/2019 (5735) z dnia 20 maja 2019 r. → Pozycja 25764

Dodano: 2019-05-20 11:14:54 przez Administrator

2019-03-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 12778. Pękala Halina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA HANDLOWA DUO Halina Pękala w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 123/17. [BMSiG-12282/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Haliny Pękali, sygn. akt VII GUp 123/17, ogłasza, że w dniu 18 lutego 2019 r. syndyk złożył czwarte uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 49/2019 (5688) z dnia 11 marca 2019 r. → Pozycja 12778

Dodano: 2019-03-12 09:15:47 przez Administrator

2018-07-04 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 29261. Pękala Halina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa DUO Halina Pękala w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 123/17. [BMSiG-28691/2018]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Haliny Pękali, sygn. akt VII GUp 123/17, ogłasza, że w dniu 19 czerwca 2018 r. syndyk złożył trzecie uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 128/2018 (5516) z dnia 04 lipca 2018 r. → Pozycja 29261

Dodano: 2018-07-04 12:26:00 przez Administrator

2018-04-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 17057. Pękala Halina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA HANDLOWA DUO Halina Pękala w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 123/17. [BMSiG-16375/2018]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Haliny Pękali, sygn. akt VII GUp 123/17, ogłasza, że w dniu 30 marca 2018 r. syndyk złożył drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17057

Dodano: 2018-04-23 20:20:35 przez Administrator

2018-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 2975. Pękala Halina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA HANDLOWA DUO Halina Pękala w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 123/17. [BMSiG-2240/2018]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Haliny Pękala, sygn. akt VII GUp 123/17, ogłasza, że w dniu 15 grudnia 2017 r. syndyk złożył listę wierzytelności upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 15/2018 (5403) z dnia 22 stycznia 2018 r. → Pozycja 2975

Dodano: 2018-01-22 20:11:23 przez Administrator

2017-10-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38645. Pękala Halina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA HANDLOWA DUO Halina Pękala w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 191/17, VII GUp 123/17. [BMSiG-38956/2017]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 191/17, w dniu 5 października 2017 r., postanowił:
1) ogłosić upadłość Haliny Pękala, zamieszkałej przy ul. Wyki 5/8, 75-950 Koszalin, nr PESEL 56011310803;
2) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”;
3) wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza;
4) wyznaczyć SSR Joannę Gumińską na zastępcę sędziego komisarza;
5) wyznaczyć Stanisława Ruszkowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 473, na syndyka;
6) podać do publicznej wiadomości o ogłoszeniu upadłości przez obwieszczenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”;
7) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny;
8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 123/17. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 201/2017 (5338) z dnia 17 października 2017 r. → Pozycja 38645

Dodano: 2017-10-17 19:15:45 przez Administrator

2017-10-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38645. Pękala Halina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FIRMA HANDLOWA DUO Halina Pękala w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 191/17, VII GUp 123/17. [BMSiG-38956/2017]

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 191/17, w dniu 5 października 2017 r., postanowił:
1) ogłosić upadłość Haliny Pękala, zamieszkałej przy ul. Wyki 5/8, 75-950 Koszalin, nr PESEL 56011310803;
2) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”;
3) wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza;
4) wyznaczyć SSR Joannę Gumińską na zastępcę sędziego komisarza;
5) wyznaczyć Stanisława Ruszkowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 473, na syndyka;
6) podać do publicznej wiadomości o ogłoszeniu upadłości przez obwieszczenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”;
7) wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny;
8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt VII GUp 123/17. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 201/2017 (5338) z dnia 17 października 2017 r. → Pozycja 38645

Pliki do pobrania

Dodano: 2017-10-17 19:15:35 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK