Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęFirma Handlowa Hurt i Detal Izabela Solińska w upadłości likwidacyjnej (Jarocin)

Dane Upadłego

 • Upadły: Firma Handlowa Hurt i Detal Izabela Solińska
 • Adres: Powstańców Wlkp 6, 63-200 Jarocin
 • Województwo: Wielkopolskie
 • NIP: 6171220148,     Regon:250367095

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kaliszu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds Upadłości
 • Adres: ul. A. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz
 • Województwo:Wielkopolskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 15/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 233/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-02-22
 • Sędzia Komisarz: SSR Jan Matecki

Dane Syndyka

2020-03-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16228. Solińska Izabela prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Solińska Firma Handlowa Hurt i Detal w Jarocinie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 15/19. [BMSiG-15704/2020]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Izabeli Solińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Solińska Firma Handlowa Hurt i Detal w Jarocinie, PESEL 62082512509, NIP 6171220148, sygn. akt V GUp 15/19, syndyk masy upadłości złożył dnia 20 lutego 2020 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56A, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 058/2020 (5948) z dnia 24 marca 2020 r. → Pozycja 16228

Dodano: 2020-03-24 09:25:36 przez Administrator

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10431. Solińska Izabela prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Solińska Firma Handlowa Hurt i Detal w Jarocinie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 15/19. [BMSiG-9824/2020]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Izabeli Solińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Solińska Firma Handlowa Hurt i Detal w Jarocinie, PESEL 62082512509, NIP 6171220148, sygn. akt V GUp 15/19, syndyk masy upadłości złożył dnia 6 lutego 2020 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2 i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10431

Dodano: 2020-02-26 11:53:45 przez Administrator

2020-02-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 9201. Solińska Izabela prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Solińska Firma Handlowa Hurt i Detal w Jarocinie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 15/19. [BMSiG-8777/2020]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Izabeli Solińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Solińska Firma Handlowa Hurt i Detal, PESEL 62082512509, NIP 6171220148, sygn. akt V GUp 15/19, syndyk masy upadłości złożył dnia 9 grudnia 2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 035/2020 (5925) z dnia 20 lutego 2020 r. → Pozycja 9201

Dodano: 2020-02-20 10:26:39 przez Administrator

2020-01-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 2840. Solińska Izabela prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Solińska Firma Handlowa Hurt i Detal w Jarocinie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 15/19. [BMSiG-2090/2020]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Izabeli Solińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Solińska Firma Handlowa Hurt i Detal w Jarocinie, PESEL 62082512509, NIP 6171220148, sygn. akt V GUp 15/19, został sporządzony i złożony przez syndyka masy upadłości opis i oszacowanie majątku upadłej. Stosownie do treści art. 319 pkt 5 Prawa upadłościowego zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 012/2020 (5902) z dnia 20 stycznia 2020 r. → Pozycja 2840

Dodano: 2020-01-20 16:28:31 przez Administrator

2019-12-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności


Poz. 66606. Solińska Izabela prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Solińska Firma Handlowa Hurt i Detal w Jarocinie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 15/19. [BMSiG-66518/2019]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Izabeli Solińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Solińska Firma Handlowa Hurt i Detal w Jarocinie, PESEL 62082512509, NIP 6171220148, sygn. akt V GUp 15/19, syndyk masy upadłości złożył dnia 19 lipca 2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56A, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 247/2019 (5886) z dnia 23 grudnia 2019 r. → Pozycja 66606

Dodano: 2019-12-23 11:12:19 przez Administrator

2019-08-09 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 41522. Solińska Izabela prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Solińska Firma Handlowa Hurt i Detal w Jarocinie Poznańskim. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 15/19/oprócz of. [BMSiG-41646/2019]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości dłużnika Izabeli Solińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Solińska Firma Handlowa Hurt i Detal w Jarocinie Poznańskim, PESEL 62082512509, NIP 6171220148, sygn. akt V GUp 15/19, przekazał w dniu 15.07.2019 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 2 i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 154/2019 (5793) z dnia 09 sierpnia 2019 r. → Pozycja 41522

Dodano: 2019-08-09 10:42:21 przez Administrator

2019-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 13606. Solińska Izabela prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Solińska Izabela Firma Handlowa Hurt i Detal w Jarocinie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 233/18 „oprócz of”, V GUp 15/19. [BMSiG-13012/2019]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 22.02.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 233/18 „oprócz of” ogłosił upadłość dłużniczki Izabeli Solińskiej, NIP 6171220148, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Solińska Izabela Firma Handlowa Hurt i Detal w Jarocinie. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bartczak oraz syndyka w osobie Joanny Byczyk, nr licencji 895. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Kosztami postępowania obciążyć dłużniczkę. (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 15/19).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 52/2019 (5691) z dnia 14 marca 2019 r. → Pozycja 13606

Dodano: 2019-03-14 22:24:12 przez Administrator

2019-02-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 13606. Solińska Izabela prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Solińska Izabela Firma Handlowa Hurt i Detal w Jarocinie. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 233/18 „oprócz of”, V GUp 15/19. [BMSiG-13012/2019]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 22.02.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 233/18 „oprócz of” ogłosił upadłość dłużniczki Izabeli Solińskiej, NIP 6171220148, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Solińska Izabela Firma Handlowa Hurt i Detal w Jarocinie. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bartczak oraz syndyka w osobie Joanny Byczyk, nr licencji 895. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz. U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19). Kosztami postępowania obciążyć dłużniczkę. (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 15/19).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 52/2019 (5691) z dnia 14 marca 2019 r. → Pozycja 13606

Pliki do pobrania

Dodano: 2019-03-14 22:23:58 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK