Firma Handlowo-Usługowa MSM Sp. z o.o.

Firma Handlowo-Usługowa MSM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Wrocław)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Firma Handlowo-Usługowa MSM Sp. z o.o.
 • Adres: Jerzmanowska 19, 54-530 Wrocław
 • Województwo: Dolnośląskie
 • KRS: 0000158159
 • NIP: 8991024163
 • Regon:930763637
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Gospodarczych
 • Adres: ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław
 • Województwo:Dolnośląskie
 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 19/15
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 133/15
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2015-05-06
 • Sędzia Komisarz: SSR Tomasz Poprawa

2020-09-14 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 46473. „FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MSM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu. KRS 0000158159. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 kwietnia 2003 r., sygn. akt VIII GUp 19/15. [BMSiG-46813/2020]

Zawiadomienie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „Firmy Handlowo-Usługowej MSM” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, sygn. akt VIII GUp 19/15, zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16, można przeglądać ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza. Informacji o ostatecznym planie podziału udziela także syndyk masy upadłości Paweł Miłek.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46473
 • Dodano: 2020-09-14 19:03:08
 • Administrator

2017-02-06 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 4207. „FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MSM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ we Wrocławiu. KRS 0000158159. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 kwietnia 2003 r., sygn. akt VIII GUp 19/15. [BMSiG-3520/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „Firmy Handlowo-Usługowej MSM” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu (nr KRS 0000158159), sygn. akt VIII GUp 19/15, ogłasza, że została mu przekazana uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 25/2017 (5162) z dnia 06 lutego 2017 r. → Pozycja 4207
 • Dodano: 2017-02-07 07:21:52
 • Administrator

2015-09-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „Firmy Handlowo-Usługowej MSM” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu (KRS 0000158159), sygn. akt VIII GUp 19/15, ogłasza, że została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2015 → Numer 183/2015 (4814) z dnia 21 września 2015 r. → Pozycja 14038
 • Dodano: 2015-09-21 22:43:28
 • Administrator

2015-05-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z 6 maja 2015 r., sygn. akt VIII GU 133/15, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika „Firmy Handlowo-Usługowej MSM” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 19, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka masy upadłości w osobie Pawła Miłka.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: VIII GUp 19/15.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2015 → Numer 95/2015 (4726) z dnia 19 maja 2015 r. → Pozycja 6461
 • Dodano: 2015-05-19 14:43:52
 • Administrator

2015-05-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z 6 maja 2015 r., sygn. akt VIII GU 133/15, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika „Firmy Handlowo-Usługowej MSM” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 19, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka masy upadłości w osobie Pawła Miłka.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: VIII GUp 19/15.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2015 → Numer 95/2015 (4726) z dnia 19 maja 2015 r. → Pozycja 6461

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2015-05-19 14:43:44
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK