Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęFrąckowiak Ewa w upadłości likwidacyjnej (Toruń)

Dane Upadłego

 • Upadły: Frąckowiak Ewa
 • Adres: , Toruń
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 86052806085,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Toruniu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 162/20.
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 107/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-07
 • Sędzia Komisarz: SSR Anna Czerwińska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Tomasz Łuka
 • Numer licencji: 896
 • Adres: ul. Waryńskiego 9/54, 87-100 Toruń
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: 602 875 141

2020-07-29 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37398. Frąckowiak Ewa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 107/20, V GUp 162/20. [BMSiG-37557/2020]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie V GU 107/20 postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Ewy Frąckowiak, zamieszkałego pod adresem: ul. Fałata 52/8, 87-100 Toruń, PESEL 86052806085, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Anny Czerwińskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń;
3. wyznaczyć syndyka w osobie Tomasza Łuki (numer licencji: 896),
4. wezwać wierzycieli upadłego Ewy Frąckowiak do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Ewy Frąckowiak, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym;
7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika.
Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 162/20.
POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37398

Dodano: 2020-07-29 09:34:44 przez Administrator

2020-07-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37398. Frąckowiak Ewa. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 107/20, V GUp 162/20. [BMSiG-37557/2020]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie V GU 107/20 postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Ewy Frąckowiak, zamieszkałego pod adresem: ul. Fałata 52/8, 87-100 Toruń, PESEL 86052806085, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Anny Czerwińskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń;
3. wyznaczyć syndyka w osobie Tomasza Łuki (numer licencji: 896),
4. wezwać wierzycieli upadłego Ewy Frąckowiak do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Ewy Frąckowiak, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym;
7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika.
Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 162/20.
POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37398

Dodano: 2020-07-29 09:34:41 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK