Frank Monika (Toruń)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca restrukturyzacyjny
 • Upadły: Frank Monika
 • Adres: , Toruń
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 83030116088
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Toruniu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 2/21
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 620/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2021-01-04
 • Sędzia Komisarz: brak informacji
 • Imię i nazwisko: Tomasz Nowakowski
 • Numer licencji: 176
 • Adres: Korfantego 16, 87-100 Toruń
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: 501 432 097

2021-07-20 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 46618. Frank Monika. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/21. [BMSiG-45920/2021]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Moniki Frank, sygn. akt V GUp 2/21, zawiadamia, że syndyk masy upadłości złożył w dniu 7 czerwca 2021 r. listę wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od wywieszenia obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 138/2021 (6283) z dnia 20 lipca 2021 r. → Pozycja 46618
 • Dodano: 2021-07-20 09:26:20
 • Administrator

2021-02-01 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7145. Frank Monika. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 620/20, V GUp 2/21. [BMSiG-6039/2021]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 stycznia 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 620/20 (nowa sygn. akt V GUp 2/21), ogłoszona została upadłość Moniki Frank, zamieszkałej: ul. Legionów 119d, 87-100 Toruń, PESEL 83030116088, NIP 9562056861, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznacza syndyka w osobie Tomasza Nowakowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 176). Określa, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Określa, że funkcję Sędziego komisarza będzie pełnić referendarz sądowy. Wzywa wierzycieli Moniki Frank do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Korfantego 16, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do Moniki Frank, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Poucza, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 20/2021 (6165) z dnia 01 lutego 2021 r. → Pozycja 7145

 • Dodano: 2021-02-01 16:11:19
 • Administrator

2021-01-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 7145. Frank Monika. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 620/20, V GUp 2/21. [BMSiG-6039/2021]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 stycznia 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 620/20 (nowa sygn. akt V GUp 2/21), ogłoszona została upadłość Moniki Frank, zamieszkałej: ul. Legionów 119d, 87-100 Toruń, PESEL 83030116088, NIP 9562056861, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznacza syndyka w osobie Tomasza Nowakowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 176). Określa, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498). Określa, że funkcję Sędziego komisarza będzie pełnić referendarz sądowy. Wzywa wierzycieli Moniki Frank do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Korfantego 16, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do Moniki Frank, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Poucza, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 20/2021 (6165) z dnia 01 lutego 2021 r. → Pozycja 7145

 • Dodano: 2021-02-01 16:11:16
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK