Gabis-Kramarz Renata (Przyłęki)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Gabis-Kramarz Renata
 • Adres: , Przyłęki
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 67010400866

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 • Wydział: XV Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: XV GUp 560/20
 • Data wszczęcia postępowania: 2020-11-12
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

2022-05-12 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

. Poz. 25249. Gabis-Kramarz Renata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 560/20. [BMSiG-24863/2022]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Renaty Gabis-Kramarz nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 560/20, sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi, w dniu 2 lutego 2022 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w Czytelni akt sądowych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A, po uprzednim zamówieniu akt i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25249
 • Dodano: 2022-05-12 10:08:16
 • Administrator

2021-08-17 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 52271. Gabis-Kramarz Renata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 560/20. [BMSiG-51825/2021]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Renaty Gabis-Kramarz nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 560/20 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 25 czerwca 2021 r. wraz z korektą złożona dnia 29 lipca 2021 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w czytelni akt sądowych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A, po uprzednim zamówieniu akt i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 158/2021 (6303) z dnia 17 sierpnia 2021 r. → Pozycja 52271
 • Dodano: 2021-08-17 09:52:26
 • Administrator

2021-03-11 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 17188. Gabis-Kramarz Renata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 560/20. [BMSiG-15971/2021]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Renaty Gabis-Kramarz, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 560/20, sporządzony i przekazany został operat szacunkowy nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Zakładowej 1 w Przyłękach, gmina Białe Błota, działka ewidencyjna nr 351/2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi Księgę Wieczystą nr BY1B/00119693/8. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w Czytelni akt sądowych spraw cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A, po uprzednim zamówieniu, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia wnieść przeciwko nim zarzuty.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 48/2021 (6193) z dnia 11 marca 2021 r. → Pozycja 17188
 • Dodano: 2021-03-11 20:13:01
 • Administrator

2020-11-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 66166. Gabis-Kramarz Renata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 562/20. [BMSiG-67139/2020]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 562/20 ogłosił upadłość Renaty Gabis-Kramarz (numer PESEL 67010400866, numer NIP 8911176021); zamieszkałej w Przyłękach, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Floryszaka; określił, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Raczkowskiego 8, 85-862 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 231/2020 (6121) z dnia 26 listopada 2020 r. → Pozycja 66166
 • Dodano: 2020-11-26 16:01:15
 • Administrator

2020-11-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 66166. Gabis-Kramarz Renata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 562/20. [BMSiG-67139/2020]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 562/20 ogłosił upadłość Renaty Gabis-Kramarz (numer PESEL 67010400866, numer NIP 8911176021); zamieszkałej w Przyłękach, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Floryszaka; określił, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Raczkowskiego 8, 85-862 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 231/2020 (6121) z dnia 26 listopada 2020 r. → Pozycja 66166
 • Dodano: 2020-11-26 16:01:12
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK