Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGałczyńska Teresa Maria w upadłości likwidacyjnej (Pruszków)

Dane Upadłego

 • Upadły: Gałczyńska Teresa Maria
 • Adres: , Pruszków
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 55041106181,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 940/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XIX GU 752/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-13
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Patrycja Grenda
 • Numer licencji: 817
 • Adres: Młyńska 5 A/1, 61-729 Poznań
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Telefon: 606 636 257

2020-07-29 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37399. Gałczyńska Teresa Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 752/20, XIX GUp 940/20. [BMSiG-37554/2020]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 lipca 2020 roku, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Teresy Marii Gałczyńskiej (PESEL 55041106181), zamieszkałej w Pruszkowie (kod pocztowy: 05-800) przy ul. Łączniczek AK 8/30 (sygn. akt XIX GU 752/20), wyznaczając syndyka w osobie Patrycji Grenda (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 817). Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt XIX GUp 940/20, w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres jej biura: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, 00-515 Warszawa. Ponadto wzywa się osoby, którym, przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia - przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia bądź od dnia publikacji obwieszczenia o tym postanowieniu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37399

Dodano: 2020-07-29 09:36:07 przez Administrator

2020-07-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37399. Gałczyńska Teresa Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 752/20, XIX GUp 940/20. [BMSiG-37554/2020]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 lipca 2020 roku, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Teresy Marii Gałczyńskiej (PESEL 55041106181), zamieszkałej w Pruszkowie (kod pocztowy: 05-800) przy ul. Łączniczek AK 8/30 (sygn. akt XIX GU 752/20), wyznaczając syndyka w osobie Patrycji Grenda (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 817). Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt XIX GUp 940/20, w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres jej biura: Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, 00-515 Warszawa. Ponadto wzywa się osoby, którym, przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia - przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia bądź od dnia publikacji obwieszczenia o tym postanowieniu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37399

Dodano: 2020-07-29 09:36:04 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK