Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGałęza Katarzyna w upadłości likwidacyjnej (Żabno)

Dane Upadłego

 • Upadły: Gałęza Katarzyna
 • Adres: , Żabno
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 83111701921,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 116/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 39/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-02-28
 • Sędzia Komisarz: SSR Jerzy Młynarski

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Andrzej Pietroniec
 • Numer licencji: 412
 • Adres: Obrońców Pokoju 2/21, 37-450 Stalowa Wola
 • Województwo: Podkarpackie
 • Telefon: 661 116 426

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62030. Gałęza Katarzyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 116/19. [BMSiG-61886/2019]

Sędzia Komisarz zawiadamia, że sporządzona została i przekazana Sędziemu Komisarzowi główna lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Katarzyna Gałęza, nr ewidencyjny PESEL 83111701921, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Żabno 88, 37-455 Radomyśl n. Sanem, sygn. akt V GUp 116/19. Każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły, mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62030

Dodano: 2019-12-02 13:42:56 przez Administrator

2019-03-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 13888. Gałęza Katarzyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 39/19, V GUp 116/19. [BMSiG-13516/2019]

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 28 lutego 2019 r., sygn. akt V GU 39/19, została ogłoszona upadłość Gałęza Katarzyny, PESEL: 83111701921, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 37-455 Radomyśl n/Sanem, Żabno 88, obejmującą likwidację majątku upadłej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Jerzy Młynarski i syndyka w osobie Andrzej Pietroniec - numer licencji 412. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi SSR Jerzy Młynarski, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 116/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 53/2019 (5692) z dnia 15 marca 2019 r. → Pozycja 13888

Dodano: 2019-03-15 09:42:59 przez Administrator

2019-02-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 13888. Gałęza Katarzyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 39/19, V GUp 116/19. [BMSiG-13516/2019]

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 28 lutego 2019 r., sygn. akt V GU 39/19, została ogłoszona upadłość Gałęza Katarzyny, PESEL: 83111701921, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 37-455 Radomyśl n/Sanem, Żabno 88, obejmującą likwidację majątku upadłej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Jerzy Młynarski i syndyka w osobie Andrzej Pietroniec - numer licencji 412. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi SSR Jerzy Młynarski, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 116/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 53/2019 (5692) z dnia 15 marca 2019 r. → Pozycja 13888

Dodano: 2019-03-15 09:42:54 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK