Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGargół Jacek w upadłości likwidacyjnej (Leszczyce)

Dane Upadłego

 • Upadły: Gargół Jacek
 • Adres: , Leszczyce
 • Województwo: Wielkopolskie
 • PESEL: 72010409197,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kaliszu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds Upadłości
 • Adres: ul. A. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz
 • Województwo:Wielkopolskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 138/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 202/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-13
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Violetta Wilczyńska
 • Numer licencji: 803
 • Adres: Borówiec, ul. Kempingowa 12, 62-023 Gądki
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Telefon: 693 629 269

2020-07-31 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37973. Gargół Jacek. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 202/20, V GUp 138/20. [BMSiG-38113/2020]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 lipca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 202/20, ogłosił upadłość Jacka Gargóła, PESEL 72010409197, zam. w Leszczyce 25, 63-200 Jarocin, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 138/20. Wzywa się wierzycieli upadłego Jacka Gargóła do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Jacka Gargóła, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na syndyka Violettę Wilczyńską, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 803, Kancelaria Syndyka Violetta Wilczyńska, ul. Kempingowa 12, 62-023 Borowiec. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Pariamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 148/2020 (6038) z dnia 31 lipca 2020 r. → Pozycja 37973

Dodano: 2020-07-31 10:54:06 przez Administrator

2020-07-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37973. Gargół Jacek. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 202/20, V GUp 138/20. [BMSiG-38113/2020]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 lipca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 202/20, ogłosił upadłość Jacka Gargóła, PESEL 72010409197, zam. w Leszczyce 25, 63-200 Jarocin, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 138/20. Wzywa się wierzycieli upadłego Jacka Gargóła do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Jacka Gargóła, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono na syndyka Violettę Wilczyńską, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 803, Kancelaria Syndyka Violetta Wilczyńska, ul. Kempingowa 12, 62-023 Borowiec. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Pariamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 148/2020 (6038) z dnia 31 lipca 2020 r. → Pozycja 37973

Dodano: 2020-07-31 10:54:02 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK