Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGarncarek Małgorzata w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: Garncarek Małgorzata
 • Adres: , Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 55121107022,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 638/18, XVIII GUp 475/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: X GU 593/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-07-17
 • Sędzia Komisarz: SSR Małgorzata Brzozowska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Adam Siedlaczek
 • Numer licencji: 1085
 • Adres: Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin
 • Województwo: Lubelskie
 • Telefon: 572 097 909, 723 34 45 56

2020-03-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 16024. Garncarek Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 475/19. [BMSiG-15610/2020]

OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Małgorzaty Garncarek, PESEL 55121107022, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 475/19), syndyk sporządził i w dniu 25 listopada 2019 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 3. Uzupełniającą listę wierzytelności nr 3 może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.). Każdy wierzyciel oraz upadła mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 057/2020 (5947) z dnia 23 marca 2020 r. → Pozycja 16024

Dodano: 2020-03-23 09:15:44 przez Administrator

2019-11-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 59353. Garncarek Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 475/19. [BMSiG-59217/2019]

OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Małgorzaty Garncarek, PESEL 55121107022, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 475/19), syndyk sporządził i w dniu 5 sierpnia 2019 r. przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 2. Uzupełniającą listę wierzytelności nr 2 może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosić do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 223/2019 (5862) z dnia 19 listopada 2019 r. → Pozycja 59353

Dodano: 2019-11-19 12:48:50 przez Administrator

2019-05-10 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 23949. Garncarek Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 638/18. [BMSiG-23504/2019]

OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Małgorzaty Garncarek, PESEL 55121107022, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 638/18), syndyk sporządził i w dniu 12 kwietnia 2019 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 90/2019 (5729) z dnia 10 maja 2019 r. → Pozycja 23949

Dodano: 2019-05-10 10:41:56 przez Administrator

2019-04-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 21166. Garncarek Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 638/18. [BMSiG-20754/2019]

OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Małgorzaty Garncarek, PESEL 55121107022, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 638/18), syndyk sporządził i w dniu 8 lutego 2019 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 79/2019 (5718) z dnia 23 kwietnia 2019 r. → Pozycja 21166

Dodano: 2019-04-23 10:47:07 przez Administrator

2018-08-10 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35000. Garncarek Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 593/18, X GUp 638/18. [BMSiG-34836/2018]

OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 17 lipca 2018 r., sygn. akt X GU 593/18, postanowił:
I. ogłosić upadłość Małgorzaty Garncarek, zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Radzymińskiej 53 m. 11 (kod pocztowy: 03-751), PESEL 55121107022;
II. określić, że Małgorzata Garncarek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej oraz syndyka w osobie Adama Siedlaczka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1085);
VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt X GUp 638/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 155/2018 (5543) z dnia 10 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35000

Dodano: 2018-08-10 11:33:12 przez Administrator

2018-07-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35000. Garncarek Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 593/18, X GUp 638/18. [BMSiG-34836/2018]

OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 17 lipca 2018 r., sygn. akt X GU 593/18, postanowił:
I. ogłosić upadłość Małgorzaty Garncarek, zamieszkałej w Warszawie, przy ul. Radzymińskiej 53 m. 11 (kod pocztowy: 03-751), PESEL 55121107022;
II. określić, że Małgorzata Garncarek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzozowskiej oraz syndyka w osobie Adama Siedlaczka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1085);
VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt X GUp 638/18.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 155/2018 (5543) z dnia 10 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35000

Dodano: 2018-08-10 11:33:08 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK