GASMIT Sp. z o.o. (Górki Wielkie)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca restrukturyzacyjny
 • Upadły: GASMIT Sp. z o.o.
 • Adres: ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie
 • Województwo: Śląskie
 • KRS: 0000785494
 • NIP: 5482724761
 • Regon:383309440
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bielsku Białej
 • Wydział: VI Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała
 • Województwo:Śląskie
 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 330/21
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 260/21
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2021-06-29
 • Sędzia Komisarz: SSR Bernadeta Różańska

2021-07-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46854. GASMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Górkach Wielkich. KRS 0000785494. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 maja 2019 r., sygn. akt VI GU 260/21, VI GUp 330/21. [BMSiG-46067/2021]

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 r., sygn. akt VI GU 260/21, została ogłoszona upadłość: GASMIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górkach Wielkich, KRS 0000785494, NIP 5482724761. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Bernadety Różańskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Farugi-Trzopek, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Ligusa, nr licencji 635. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby na adres syndyka: ul. Cieszyńska 365, I piętro, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Wierzytelności zgłaszane po tym terminie rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że w myśl art. 54a Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygnaturą akt VI GUp 330/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 139/2021 (6284) z dnia 21 lipca 2021 r. → Pozycja 46854
 • Dodano: 2021-07-21 13:52:21
 • Administrator

2021-07-19 Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika

Poz. 46356. GASMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Górkach Wielkich. KRS 0000785494. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 maja 2019 r., sygn. akt VI GU 260/21. [BMSiG-45363/2021]

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 2 czerwca 2021 r., sygn. akt VI GU 260/21, został zabezpieczony majątek dłużnika GASMIT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górkach Wielkich (KRS 0000785494), ul. Stary Dwór 16, 43-436 Górki Wielkie, poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Piotra Ligusa, nr licencji 635.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 137/2021 (6282) z dnia 19 lipca 2021 r. → Pozycja 46356

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2021-07-19 15:51:18
 • Administrator

2021-06-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46854. GASMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Górkach Wielkich. KRS 0000785494. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 maja 2019 r., sygn. akt VI GU 260/21, VI GUp 330/21. [BMSiG-46067/2021]

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 r., sygn. akt VI GU 260/21, została ogłoszona upadłość: GASMIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górkach Wielkich, KRS 0000785494, NIP 5482724761. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Bernadety Różańskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Farugi-Trzopek, a na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Ligusa, nr licencji 635. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby na adres syndyka: ul. Cieszyńska 365, I piętro, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Wierzytelności zgłaszane po tym terminie rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że w myśl art. 54a Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygnaturą akt VI GUp 330/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 139/2021 (6284) z dnia 21 lipca 2021 r. → Pozycja 46854
 • Dodano: 2021-07-21 13:52:15
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK