Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGąszczak Patryk w upadłości likwidacyjnej (Gosławice)

Dane Upadłego

 • Upadły: Gąszczak Patryk
 • Adres: , Gosławice
 • Województwo: Opolskie
 • PESEL: 85090705512,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Opolu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa
 • Adres: ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole
 • Województwo:Opolskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 138/20 of
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 136/20 „of”,
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-07-23
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Dane Syndyka

2020-07-31 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37974. Gąszczak Patryk. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 136/20 „of”, V GUp 138/20 of. [BMSiG-38232/2020]

Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 lipca 2020 r., w sprawie o sygn. akt V GU 136/20 „of”, podjętym na posiedzeniu niejawnym, ogłosił upadłość Gąszczak Patryka, zamieszkałego w: 46-380 Gosławice, ul. Wiejska 10, PESEL 85090705512, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 138/20 of. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Burzmińskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 172. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania Syndykowi swoich wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie trzydziestu (30) dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres jego biura: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Biuro Syndyka Zbigniew Burzmiński, ul. Plebiscytowa 3 lok. 18, 45-359 Opole. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, w terminie trzydziestu (30) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Sąd przyznał syndykowi zaliczkę w kwocie 700,00 (siedemset) zł na pokrycie przewidywanych kosztów postępowania upadłościowego, zarządzając jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Opolu. Pouczenie: I. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia - przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. II. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole. W tym celu powinna w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o jurysdykcji polskiej) oraz uiścić opłatę sądową w wysokości 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Tygodniowy termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Opłata sądowa od zażalenia wynosi 200,00 zł przy czym uiszczona uprzednio opłata przy wniosku o uzasadnienie podlega zaliczenia na poczet tej opłaty. Biuro syndyka: 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3/18, tel: 601 461 377, syndyk@burzminski.pl.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 148/2020 (6038) z dnia 31 lipca 2020 r. → Pozycja 37974

Dodano: 2020-07-31 10:55:06 przez Administrator

2020-07-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 37974. Gąszczak Patryk. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 136/20 „of”, V GUp 138/20 of. [BMSiG-38232/2020]

Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 lipca 2020 r., w sprawie o sygn. akt V GU 136/20 „of”, podjętym na posiedzeniu niejawnym, ogłosił upadłość Gąszczak Patryka, zamieszkałego w: 46-380 Gosławice, ul. Wiejska 10, PESEL 85090705512, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 138/20 of. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Burzmińskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 172. Wzywa się wierzycieli do zgłaszania Syndykowi swoich wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie trzydziestu (30) dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres jego biura: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Biuro Syndyka Zbigniew Burzmiński, ul. Plebiscytowa 3 lok. 18, 45-359 Opole. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, w terminie trzydziestu (30) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Sąd przyznał syndykowi zaliczkę w kwocie 700,00 (siedemset) zł na pokrycie przewidywanych kosztów postępowania upadłościowego, zarządzając jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Opolu. Pouczenie: I. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia - przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. II. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole. W tym celu powinna w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o jurysdykcji polskiej) oraz uiścić opłatę sądową w wysokości 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Tygodniowy termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Opłata sądowa od zażalenia wynosi 200,00 zł przy czym uiszczona uprzednio opłata przy wniosku o uzasadnienie podlega zaliczenia na poczet tej opłaty. Biuro syndyka: 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3/18, tel: 601 461 377, syndyk@burzminski.pl.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 148/2020 (6038) z dnia 31 lipca 2020 r. → Pozycja 37974

Dodano: 2020-07-31 10:55:00 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK