Gaszyńska Amelia w upadłości likwidacyjnej (Kraków)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Gaszyńska Amelia
 • Adres: , Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • PESEL: 08291905404

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: VIII GUp 354/18
 • Data wszczęcia postępowania: 2018-08-08
 • Sędzia Komisarz: SSR Katarzyna Szymska

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Katarzyna Marzena Olejniczak
 • Numer licencji: 408
 • Adres: Kalwaryjska 67/3, 30-504 Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • Telefon: 510 563 646

2022-05-11 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 25002. Gaszyńska Amelia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 354/18/S. [BMSiG-24536/2022]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem (pkt. II) z dnia 12 kwietnia 2022 roku, sygn. akt VIII GUp 354/18/S, dotyczącego upadłej Amelii Gaszyńskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: sprostować błąd pisarski na liście wierzytelności przy zgłoszeniu Zw 7, w ten sposób, że w rubryce 8 w miejsce sygnatury I Nc 73339/12/S wpisać I Nc 7339/12/S. Pouczenie: Na niniejsze postanowienie przysługuje za zażalenie w terminie 7 dni.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25002
 • Dodano: 2022-05-11 13:20:05
 • Administrator

2020-12-22 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 73748. Gaszyńska Amelia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 354/18. [BMSiG-74100/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec małoletniej Amelii Gaszyńskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 354/18), obwieszcza, że syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. B6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 249/2020 (6139) z dnia 22 grudnia 2020 r. → Pozycja 73748
 • Dodano: 2020-12-22 16:57:28
 • Administrator

2018-08-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35407. Gaszyńska Amelia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 563/18, VIII GUp 354/18. [BMSiG-35286/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.08.2018 r. sygn. akt VIII GU 563/18:
I. ogłoszono upadłość dłużnika małoletniej Amelii Gaszyńskiej (PESEL 08291905404), zamieszkałej w Krakowie przy ul. Żywieckiej, 30-427 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzyna Szymska;
V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 408;
VI. uznano, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 ust. 2 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego;
VII. stwierdzono, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 354/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 157/2018 (5545) z dnia 14 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35407
 • Dodano: 2018-08-14 11:10:09
 • Administrator

2018-08-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35407. Gaszyńska Amelia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 563/18, VIII GUp 354/18. [BMSiG-35286/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8.08.2018 r. sygn. akt VIII GU 563/18:
I. ogłoszono upadłość dłużnika małoletniej Amelii Gaszyńskiej (PESEL 08291905404), zamieszkałej w Krakowie przy ul. Żywieckiej, 30-427 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzyna Szymska;
V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 408;
VI. uznano, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 ust. 2 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego;
VII. stwierdzono, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 354/18. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 157/2018 (5545) z dnia 14 sierpnia 2018 r. → Pozycja 35407
 • Dodano: 2018-08-14 11:10:02
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK