Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGawinek Krystyna w upadłości likwidacyjnej (Prusykw)

Dane Upadłego

 • Upadły: Gawinek Krystyna
 • Adres: , Prusykw
 • Województwo: Mazowieckie
 • PESEL: 51081304547,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 1249/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XIX GU 311/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-09-20
 • Sędzia Komisarz: ssr Paweł Stosio

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Paweł Siwik
 • Numer licencji: 1148
 • Adres: ul. Łomiańska 14A m.3, 01-685 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 694 193 250

2020-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22448. Gawinek Krystyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1249/19. [BMSiG-22157/2020]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Krystyny Gawinek (PESEL 51081304547), zamieszkałej w Pruszkowie, sygn. akt XIX GUp 1249/19, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 27 kwietnia 2020 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22448

Dodano: 2020-05-21 10:10:01 przez Administrator

2019-10-04 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 51190. Gawinek Krystyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 311/19, XIX GUp 1249/19. [BMSiG-51226/2019]

Postanowieniem z dnia 20 września 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 311/19, ogłosił upadłość Krystyny Gawinek, PESEL 51081304547, zamieszkałej w Pruszkowie (05-800) przy ul. Powstańców 5 lok. 4. Sąd określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Siwika (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1148). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 1249/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 193/2019 (5832) z dnia 04 października 2019 r. → Pozycja 51190

Dodano: 2019-10-04 09:25:03 przez Administrator

2019-09-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 51190. Gawinek Krystyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 311/19, XIX GUp 1249/19. [BMSiG-51226/2019]

Postanowieniem z dnia 20 września 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 311/19, ogłosił upadłość Krystyny Gawinek, PESEL 51081304547, zamieszkałej w Pruszkowie (05-800) przy ul. Powstańców 5 lok. 4. Sąd określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Siwika (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1148). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 1249/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 193/2019 (5832) z dnia 04 października 2019 r. → Pozycja 51190

Dodano: 2019-10-04 09:24:59 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK